Referentiedocumenten voor de Programma 2021-2027

Hieronder vindt u de documenten met betrekking tot de verschillende projectoproepen van het Programma EFRO 2021-2027:

Richtlijnen voor projectleiders

1.1. Projectoproep: De OOI-infrastructuur ondersteunen en ontwikkelen en de investeringen mogelijk maken die nodig zijn voor een gewestelijke kwaliteitssprong (Actie 1)

1.1. Projectoproep: De oprichting ondersteunen van een gewestelijke infrastructuur gericht op het versterken van bewustwording rond wetenschap, onderzoek en innovatie (Actie 6)

1.2. Projectoproep: Ontwikkeling van nieuwe openbare digitale instrumenten voor burgers, bedrijven en overheden (Actie 1)

1.2. Projectoproep: Ontwikkeling van nieuwe openbare digitale instrumenten voor burgers, bedrijven en overheden (Actie 1) - 2de oproep

1.2. Projectoproep: Steun voor publieke betrokkenheid bij het proces en het effectieve gebruik van digitale ontwikkelingen (Actie 2)

2.1. Projectoproep: Verbetering van de energieprestaties van de bestaande collectieve woningen en gegroepeerde renovatie (Actie 4) - 2de oproep

2.1. Projectoproep: Warmtenetten op locaties van groot openbaar beland, in aanbouw of renovatie (Actie 5)

2.6. Projectoproep: Kringloopeconomie (Actie 1 tot 5)

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 15/09/2023 worden ingediend.

Kandidaten wiens project in fase 1 werd voorgeselecteerd, worden uitgenodigd om uiterlijk op 01/07/2024 een volledig aanvraagdossier (fase 2) in te dienen.

2.7. Projectoproep: Verontreinigde gronden prioritaire ontwikkelingssites (Actie 1) - 2de oproep

2.7. Projectoproep: Verbeteren van de bescherming en het behoud van natuur, biodiversiteit en groene infrastructuur in stedelijke gebieden (Acties 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.3)

5.1. Projectoproep: Stadsvernieuwingscontracten (Actie 2)

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 10/03/2023 worden ingediend.

Nuttige documenten om een kandidatuur in te dienen:

Nuttige documenten voor geselecteerde projecten:

Zie sectie 5.1 Wijkcontracten

Share This