Referentiedocumenten voor de Programma 2021-2027

Hieronder vindt u de documenten met betrekking tot de verschillende projectoproepen van het Programma EFRO 2021-2027:

1.1. Projectoproep: De OOI-infrastructuur ondersteunen en ontwikkelen en de investeringen mogelijk maken die nodig zijn voor een gewestelijke kwaliteitssprong (Actie 1)

1.1. Projectoproep: Acties 2 tot 5

Het vereenvoudigde kandidatuurdossier moet uiterlijk op 15/09/2023 worden ingediend.

1.1. Projectoproep: De oprichting ondersteunen van een gewestelijke infrastructuur gericht op het versterken van bewustwording rond wetenschap, onderzoek en innovatie (Actie 6)

1.2. Projectoproep: Ontwikkeling van nieuwe openbare digitale instrumenten voor burgers, bedrijven en overheden (Actie 1)

1.2. Projectoproep: Steun voor publieke betrokkenheid bij het proces en het effectieve gebruik van digitale ontwikkelingen (Actie 2)

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 15/09/2023 worden ingediend.

1.3. Projectoproep: Ondersteuning en begeleiding van KMO's (Actie 1)

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 15/09/2023 worden ingediend.

1.3. Projectoproep: Investeringen en onderdak voor KMO's (Actie 2)

2.1. Projectoproep: De energierenovatie van de collective voorzieningen georganiseerd door de overheid georganiseerde collectieve voorzieningen (Actie 2)

2.1. Projectoproep: Verbetering van de energieprestaties van van de bestaande collectieve woningen en gegroepeerde renovatie (Actie 4)

2.1. Projectoproep: Warmtenetten op locaties van groot openbaar beland, in aanbouw of renovatie (Actie 5)

2.7. Projectoproep: Verontreinigde gronden prioritaire ontwikkelingssites (Actie 1)

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 14/07/2023 worden ingediend.

2.7. Projectoproep: Verbeteren van de bescherming en het behoud van natuur, biodiversiteit en groene infrastructuur in stedelijke gebieden (Acties 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.3)

2.7. Projectoproep: Groene ruimten met een gewestelijke dimensie (Actie 2.2)

Share This