Referentiedocumenten voor de Programma 2021-2027

Hieronder vindt u de documenten met betrekking tot de verschillende projectoproepen van het Programma EFRO 2021-2027:

Algemene documenten

1.1. Projectoproep: De OOI-infrastructuur ondersteunen en ontwikkelen en de investeringen mogelijk maken die nodig zijn voor een gewestelijke kwaliteitssprong

1.1. Projectoproep: De oprichting ondersteunen van een gewestelijke infrastructuur gericht op het versterken van bewustwording rond wetenschap, onderzoek en innovatie

2.1. Projectoproep: De energierenovatie van de door de overheid georganiseerde collectieve voorzieningen

2.1. Projectoproep: Verbetering van de energieprestaties van het bestaande bestand van sociale en bescheiden huurwoningen

4.3. Projectoproep: Huisvesting van kwetsbare groepen

Share This