Om alles te begrijpen over de EFRO-programmering 2021 – 2027

Het EFRO-directoraat neemt deel aan de talrijke vergaderingen van deskundigen en uitwisselingen in verband met het kader van het cohesiebeleid na 2020 en is reeds betrokken bij de bezinning op en de voorbereiding van de programmering op basis van de reeds bekende informatie. 

De investeringen van de EU in de periode 2021-2027 hebben vijf hoofddoelstellingen:

1. een slimmer Europa (innovatie, digitalisering),

2. een groener en koolstofvrijer Europa,

3. een meer verbonden Europa (strategische vervoers- en digitale communicatienetwerken),

4. een socialer Europa (versterking van de Europese basis voor sociale rechten)

5. en een Europa dat dichter bij de burgers staat (lokale ontwikkelingsstrategieën en duurzame stadsontwikkeling in de hele Europese Unie).

Het nieuwe EFRO-programma 2021-2027
werd goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Het nieuwe EFRO-programma 2021-2027 werd op 20 juli in tweede lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en zal dus binnenkort ter goedkeuring naar de Europese Commissie worden gestuurd : 

Voor dit programma, dat door de Europese Unie via haar cohesiebeleid wordt gesteund, wordt in totaal bijna 300 miljoen euro uitgetrokken, waarvan Europa 121 miljoen euro voor haar rekening neemt.
Ter vergelijking, het vorige programma was goed voor 191 miljoen euro, waarvan 95 miljoen afkomstig was van de EU.

Ontdek het voorontwerp

Hierbij treft u het voorontwerp aan van het programma voor de uitvoering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) op het grondgebied van de regio voor de programmeringsperiode 2021-2027, dat ter openbare raadpleging is voorgelegd:  

Dit programma, dat aansluit bij de doelstellingen die op Europees niveau werden vastgelegd, zal bijdragen aan de financiering van projecten voor de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie van het gewest.

Naast het ontwerp van operationeel programma bepaalt een milieueffectenrapport de effecten van het programma op het milieu. Dat rapport zorgt er ook voor dat het publiek de uitdagingen op milieugebied begrijpt.

Het voorontwerp van EFRO-programma 2021-2027 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het bijbehorende milieueffectenrapport zijn onderworpen aan een openbaar onderzoek alvorens het programma kan worden goedgekeurd.

Programmeernieuws 2021 – 2027

Share This