De dienst EFRO is een van de pijlers van Brussels International, de administratie die instaat voor de coördinatie van de internationale en Europese betrekkingen van het Gewest.

De directie zorgt voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de operationele Europese programma’s, waaronder het EFRO.

Deze site bevat alle informatie met betrekking tot het beheer van het EFRO sinds 2007, evenals andere Europese programma’s beheerd door Brussels International.

 

EFRO

Al meer dan dertig jaar investeren het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Unie samen in Brussel, onder andere via het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Meer dan 160 EFRO-projecten in Brussel zijn al ondersteund, wat bijdraagt aan onderzoek en innovatie, ondernemerschap, de ontwikkeling van de circulaire economie, de verbetering van de leefomgeving van wijken, de verbetering van de biodiversiteit, de versterking van groene infrastructuren in stedelijke gebieden en de sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen en kansarme groepen.

De projecten die dankzij de steun van het EFRO zijn gerealiseerd, verbeteren het dagelijks leven van de Brusselaars en vormen een echte

“MEER voor Brussel!”

Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Share This