Over BELIRIS

De directie is eveneens belast met de administratieve coördinatie van de Beliris-projecten. Beliris is een samenwerkingsverband tussen de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met als doel de uitstraling van Brussel als Belgische en Europese hoofdstad te bevorderen.

Beliris, een samenwerkingsverband tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en de federale staat, bevordert de uitstraling van Brussel aan de hand van bouw-, renovatie- en restauratieprojecten, en dit deels dankzij federale budgetten. Op die manier draagt de overheid als bouwheer bij aan duurzame projecten, die de levenskwaliteit van de Brusselaars en de bezoekers van de hoofdstad verbeteren.

Binnen Brussels International treedt de Beliris-cel op als adviseur van de Gewestregering en waakt ze erover dat de afgesproken initiatieven tussen die regering en de federale overheid gerespecteerd worden.

Links: Website BELIRIS

Share This