Uw EFRO Contact

Gewestelijke openbare dienst Brussel
Brussel Internationaal
EFRO-directie

Geneviève Planchard
Communicatie

+32 2 800 2624
Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel

Een platform speciaal
voor het beheer van uw project

De afdeling EFRO van Brussels International stelt een IT-platform ter beschikking om uw EFRO-project te beheren. 

Uw sollicitatiedossier moet verplicht via dit platform ingediend worden.

Na de selectie zal ook het volledige beheer van uw project via dit platform verlopen. Dit omvat het indienen van uw betalingsverzoeken en de rapportage.

We raden we u ten zeerste aan om allereerst de gebruiksaanwijzing van dit platform te raadplegen. 

Hier vindt u alle informatie en documenten met betrekking tot de projectoproepen.

Share This