BAR – Brexit Adjustment Reserve
de het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vormen sinds 1 januari 2021 juridisch en reglementair twee aparte ruimtes. De Brexit heeft geleid tot nieuwe belemmeringen voor de handel in goederen en diensten en voor mobiliteit en handel, die vooral overheidsdiensten, ondernemingen en burgers treffen.

Het is in dit verband dat de lidstaten van de EU tijdens de buitengewone Europese Raad van 17-21 juli 2020 de vorming van een speciale reserve voor de aanpassing aan de Brexit (BAR) van 5,4 miljard euro hebben voorzien. Het doel is de zwaarst getroffen regio’s en markten te ondersteunen en de onvoorziene en negatieve gevolgen van de Brexit tegen te gaan.

Met een begrotingsenvelop van 25 miljoen euro zijn vijf Brusselse overheidsorganisaties door de Brusselse regering geselecteerd om tot 31 december 2023 maatregelen uit te voeren om de in haar actieplan vastgestelde uitdagingen aan te pakken.

Brexit Adjustement Reserve – Projecten in Brussel

Vordering van de mobiliteit van werkzoekenden en stagiairs naar het VK.

Identificatie van alternatieve bestemmingen waar nodig.

Steun aan bedrijven waarvan de handelsactiviteiten direct of indirect door de Brexit getroffen werden.

Steun aan bedrijven die voor het eerst naar het VK willen exporteren.      

Ondersteuning voor de regularisatie van burgers van het VK die in Brussel verblijven.

« Impact scan »  om de gevolgen van de Brexit voor individuen beter te bepalen en aan te pakken. 

Steun aan bedrijven voor de opleiding en omscholing van werknemers

Oprichting van een “Brexit-helpdesk” in Londen.

Versterking van het concurrentievermogen van Brusselse bedrijven.         

Toerisme van het VK naar Brussel stimuleren, met bijzondere aandacht voor zakentoerisme. 

redimensionner la police
Contraste
Share This
X