BAR – Brexit Adjustment Reserve
de het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vormen sinds 1 januari 2021 juridisch en reglementair twee aparte ruimtes. De Brexit heeft geleid tot nieuwe belemmeringen voor de handel in goederen en diensten en voor mobiliteit en handel, die vooral overheidsdiensten, ondernemingen en burgers treffen.

Het is in dit verband dat de lidstaten van de EU tijdens de buitengewone Europese Raad van 17-21 juli 2020 de vorming van een speciale reserve voor de aanpassing aan de Brexit (BAR) van 5,4 miljard euro hebben voorzien. Het doel is de zwaarst getroffen regio’s en markten te ondersteunen en de onvoorziene en negatieve gevolgen van de Brexit tegen te gaan.

Met een begrotingsenvelop van 25 miljoen euro zijn vijf Brusselse overheidsorganisaties door de Brusselse regering geselecteerd om tot 31 december 2023 maatregelen uit te voeren om de in haar actieplan vastgestelde uitdagingen aan te pakken.

Brexit Adjustement Reserve – Projecten in Brussel

Brusselse werkzoekenden professionele kansen bieden in het buitenland, via stages of banen, met oog op het opdoen van ervaring of het ontwikkelen van vaardigheden.

Activiteiten organiseren om de internationale mobiliteit in het algemeen te bevorderen, met de nadruk op mogelijkheden in het VK en andere mogelijkheden waarbij Engels de werktaal is.

Ondersteuning van Brusselse KMO die actief zijn op het gebied van de import/export naar het VK en die door de Brexit zijn of worden getroffen, door middel van specifieke financiële steun.

Steun voor in Brussel gevestigde neo-exporterende bedrijven die zich op de Britse markt willen begeven, rekening houdend met de nieuwe administratieve en douanebelemmeringen in verband met Brexit.

Het CEOI zal een “Brexit Impact Scan” uitvoeren om de gevolgen van het nieuwe regelgevings-kader na de Brexit op alle mogelijke gebieden van het leven van de burgers te beoordelen.

Het CEOI zal ook op maat gesneden informatie en begeleiding bieden om Britse onderdanen te ondersteunen bij alle administratieve procedures in verband met hun vestiging in het Brussels Gewest.

Ondersteuning van bedrijven bij de opleiding en omscholing van werknemers, oprichting van een “Brexit-helpdesk” in Londen, versterking van het concurrentie-vermogen van Brusselse bedrijven.

Het toerisme, met name het zakentoerisme, van het VK naar Brussel nieuw leven inblazen.

Share This