Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Inhuldiging van het kinderdagverblijf “Courte Echelle”
van het OCMW Schaarbeek.

 

Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren in onze toekomst!

Samen en dankzij het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voeren Europa en het Gewest talrijke projecten uit ten voordele van de Brusselaars.

Een “Meer voor Brussel”!

MEER SOCIALE COHESIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Na de centralisatie van de activiteiten van het OCMW van Schaarbeek op de Reyerslaan 70 in 2016, bestond het project uit de renovatie van een leegstaand gebouw van het OCMW op de Haechtsesteenweg 176.

Dankzij de renovatie werd er een kinderopvang met 60 plaatsen opgericht, voornamelijk voor de kinderen van OCMW-begunstigden, in een context van een tekort aan kinderopvangplaatsen, een toename van de Brusselse bevolking en de onbetaalbaarheid van privévoorzieningen voor kansarme gezinnen.
Dit project draagt zo bij aan de 4de as van het EFRO-programma 2014-2020: Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen”.

Doorslaggevende hulp voor de vermagering van OCMW-begunstigden

De ontoegankelijkheid tot een kinderopvang vormt een obstakel voor de professionele integratie en leidt er nu al toe dat het OCMW van Schaarbeek de reservaties van kinderopvangplaatsen voor zijn begunstigden financieel moet ondersteunen, ook in de privésector.

De nieuwe kinderopvangplaatsen, die in de eerste plaats bestemd zijn voor kinderen van werkzoekenden, personen in opleiding, personen met een specifiek contract, personen in nood of in crisissituaties, zullen helpen om de vicieuze cirkel van geen kinderopvang, geen project, geen project, geen kinderopvang te doorbreken en zullen, in nauwe samenwerking met de Dienst voor Socioprofessionele Integratie (DSI) en de Dienst voor Sociale Actie (DSA), bijdragen tot de sociale en professionele emancipatie.

In financieel opzicht bedraagt de EFRO-subsidie voor het project “crèche OCMW Schaarbeek Courte Echelle” 1.106.100,00 euro, waarvan 50% door Europa en 50% door het Gewest wordt gedekt.

Deze steun van Europa en Brussels Gewest in het kader van het EFRO is een “Meer voor Brussel”!

Share This