Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Lancering van een nieuwe projectoproep in het kader van specifieke doelstelling 2.7. Actie 1

De directie EFRO wil u informeren over de lancering van de tweede projectoproep in het kader van specifieke doelstelling 2.7 Actie 1 : Sanering van vervuilde gronden in de ontwikkelingspolen om ze beschikbaar te stellen als groene ruimte of voor activiteiten voor de gemeenschap.

De EFRO-directie organiseert een informatiesessie rond de projectoproep EFRO 2021-2027 – SD 2.7  Actie 1.
  • Op 26.01.2024, van 14.00 tot 16.00 uur.
  • Informatiesessie via Teams.
  • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brusselsmet vermelding van de datum (26.01.2024) en de SD 2.7. Via mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

Context

Deze projectoproep past in het kader van de specifieke doelstelling (SD) 2.7 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027 (EFRO):

“Een groener, veerkrachtiger en koolstofarm Europa op weg naar een koolstofneutrale economie, door het bevorderen van een schone en billijke energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en -beheer, en duurzame stedelijke mobiliteit waarbij de bescherming en de instandhouding van de natuur en de biodiversiteit worden verbeterd en de groene infrastructuur wordt versterkt, in het bijzonder in een stedelijke omgeving, en waarbij alle vormen van verontreiniging worden verminderd”.

 

Actie 1

Deze projectoproep heeft betrekking op actie 1 van Specifieke Doelstelling (SD) 2.7 van het EFRO-programma 2021-2027. Deze actie heeft als doel het saneren van verontreinigde gronden in prioritaire ontwikkelingssites, om deze beschikbaar te maken als groene ruimtes of voor gemeenschapsactiviteiten. De werkzaamheden die worden uitgevoerd (inclusief studies) zijn gericht op de behandeling van verweesde bodemverontreiniging op terreinen die zich bevinden in de prioritaire ontwikkelingssites die zijn beschreven door de GDPO.

Deze 12 prioritaire ontwikkelingspolen zijn:
1) De Reyers-pool
2- De Noordwijk
3- De Josaphat-pool: de Josaphat-site ligt aan het westelijke uiteinde van de Leopold III-as en omvat 33,5 hectare verdeeld aan weerszijden van het spoor.
4) De Heizel-pool
5) De pool van de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst
6) De pool van de voormalige NAVO-site
7) De Europese Wijk
8) De wijk rond het Zuidstation
9) De pool van het Weststation
10) De site Delta Herrmann-Debroux
11) De site van de kazernes van Elsene en Etterbeek
12) De universiteitscampussen: de Erasmuscampus, de Pleincampus ULB-VUB, de campus VUB-Laarbeek en de UCL-campus in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 22/04/2024 worden ingediend.

De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar.

Share This