Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Lancering van 2 nieuwe projectoproepen in het kader van specifieke doelstelling 2.1.

De directie EFRO wil u informeren over de lancering van 2 nieuwe projectoproepen in het kader van specifieke doelstelling 2.1 :

  • De derde projectoproep “De energierenovatie van regionale en lokale overheidsinfrastructuur” (Actie 1)

  • De tweede projectoproep “Energierenovatie van de collectieve voorzieningen georganiseerd door de overheid” (Actie 2)

Context

Deze projectoproep past in het kader van de specifieke doelstelling (SD) 2.1 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027 (EFRO):

“Een groener, veerkrachtiger en koolstofarm Europa op weg naar een koolstofneutrale economie, door het bevorderen van een schone en billijke energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en -beheer, en duurzame stedelijke mobiliteit waarbij de voorkeur uitgaat naar energie-efficiëntiemaatregelen en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen”.

 

Actie 1

De gesteunde acties moeten investeringen bevorderen op het gebied van energie, inclusief werken en voorafgaande studies, om de energieprestaties van de infrastructuur van de gewestelijke en lokale overheden te verbeteren. Deze maatregel richt zich op alle mogelijke investeringen die energiebesparing mogelijk maken in openbare gebouwen van gewestelijke en lokale overheden. Ook investeringen op het gebied van milieuduurzaamheid, zoals groendaken en recycling, komen in aanmerking. De betrokken gebouwen mogen voor elk doeleinde bestemd zijn, zoals administratie en collectieve voorzieningen, maar er kan onderscheid worden gemaakt tussen de gebouwen op basis van hun bestemming.

Naast de financiering van deze werken voorziet de specifieke doelstelling (SD) in de financiering van een specifieke, operationele en geïndividualiseerde begeleiding door de distributienetbeheerder Sibelga.

Bij de selectie zal prioriteit worden gegeven aan werken waarmee gebouwen de energieprestaties kunnen behalen die zijn bepaald voor 2040 door de gewestelijke en Europese doelstellingen

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 17/05/2024 worden ingediend.

Actie 2

Deze projectoproep beoogt de ondersteuning van energierenovatie van de door de overheid (met uitzondering van de gewestelijke en plaatselijke besturen) georganiseerde collectieve voorzieningen in gebouwen.

Bij de selectie zal prioriteit worden gegeven aan werken waardoor gebouwen de energieprestaties zullen kunnen behalen die voor 2040 zijn bepaald door de gewestelijke en Europese doelstellingen.

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 22/04/2024 worden ingediend.

De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar.

Share This