Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Slotevenement van het project “icity.brussels”

 

Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren in onze toekomst!

Samen en dankzij het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voeren Europa en het Gewest talrijke projecten uit ten voordele van de Brusselaars.

Een “Meer voor Brussel”!

MEER SOCIALE COHESIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Het « icity.brussels »-project was specifiek gericht op het versterken van onderzoek en innovatie op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën (ICT).
Vanaf het begin van het project is icity een echte katalysator geweest voor digitale innovatie in Brussel.
Het project heeft briljante geesten, toegewijde onderzoekers en betrokken spelers in het innovatie-ecosysteem samengebracht en heeft een opmerkelijke bijdrage geleverd aan de 1ste as van het EFRO 2014-2020-programma: “Onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren”.

Ondersteuning voor samenwerkingsprojecten, terbeschikkingstelling van ICT-middelen, enz. icity.brussels, een katalysator voor digitale innovatie in Brussel.

De verwezenlijkingen van het project variëren van het incuberen van veelbelovende start-ups tot het promoten van innovatief onderzoek en innovatie in onze regio.
De reeks ‘icity Lab Talks’ webinars hebben het werk van ULB- en VUB-experts in de kijker gezet door waardevolle kennis, diensten, technologieën en vaardigheden te delen, die allemaal gratis beschikbaar zijn. Wat SmartCampus betreft, de eerste grootschalige infrastructuur van verbonden voorwerpen op de ULB-campus, heeft dit project een revolutie teweeggebracht in het verzamelen en verwerken van gegevens om middelenbeheer en de levenskwaliteit op de campus te verbeteren.

Op 5 oktober, in het hart van Brussel, was het “icity.brussels”-project verheugd om zijn resultaten voor te stellen en officieel te overhandigen aan FARI, SmartCampus, de VUB Business Development Academy en sustAIn.brussels.

In financieel opzicht bedraagt de EFRO-subsidie 9.412.863,79 euro, waarvan 50% door Europa en 50% door de regio wordt gedekt.
Dit geld werd gebruikt om uitrusting te bouwen en de werkingskosten te dekken.

Meer info over dit project op icity.brussels | The digital heart of Europe
icity.brussels | Het digitale hart van Europa

Deze steun van Europa en Brussels Gewest in het kader van het EFRO is een “Meer voor Brussel”!

Share This