Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Lancering van een nieuwe projectoproep in het kader van specifieke doelstelling 1.1. acties 2 en 4

Actie 2: De steun voor coöperatieve en co-creatieve projecten voor toegepast onderzoek versterken

Actie 4: De projecten steunen voor de begeleiding en ondersteuning van vernieuwing die de milieuvoorbeeldigheid van KMO’s bevordert

De directie EFRO wil u informeren over de lancering van de tweede projectoproep in het kader van specifieke doelstelling 1.1 : Verbetering van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit

 

De EFRO-directie organiseert een informatiesessie rond de projectoproep EFRO 2021-2027 – SD 1.1:
  • Op 16.05.2024, van 10.00 tot 11.00 uur.
  • Informatiesessie via Teams.
  • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brusselsmet vermelding van de datum (16.05.2024) en de SD 1.1. Via mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

Context

Dit is een projectoproep in het kader van de specifieke doelstelling (SD) 1.1. van het EFRO-programma 2021-2027: “Een competitiever en intelligenter Europa door het stimuleren van een vernieuwende en intelligente economische transformatie en de regionale ICT-netwerken via het ontwikkelen en verbeteren van onderzoeks- en innovatiecapaciteiten en het gebruik van geavanceerde technologieën”.

Deze projectoproep beoogt specifiek 

 

Actie 2

Deze actie beoogt de ondersteuning te versterken voor coöperatieve en co-creatieve toegepaste onderzoeksprojecten (living labs/fablabs, experimentele platformen, enz.) die verschillende actoren, waaronder universiteiten, hogescholen, bedrijven, publieke organisaties, VZW’s, ziekenhuizen en burgers, samenbrengen; volgens de logica van de “viervoudige helix” die de overheid, de bedrijfswereld, de academische wereld en het maatschappelijke middenveld samenbrengt.

Actie 4

Deze actie beoogt steun te verlenen aan projecten ter begeleiding en ondersteuning van innovatie die de voorbeeldigheid van de KMO’s op milieuvlak bevorderen en die gericht zijn op de ecologische en circulaire transitie van bestaande bedrijven, of de ontwikkeling van ecologisch innovatieve bedrijfsmodellen.

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 26/07/2024 worden ingediend op het Salesforce platform. U vindt de link naar het platform en een gebruikershandleiding hier.

De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar.

Share This