Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Lancering van een nieuwe projectoproep in het kader van specifieke doelstelling 1.2. : Digitale ontwikkeling door de overheidsdiensten van diensten en producten die verband houden met de thema’s uit het programma (actie 1)

De directie EFRO wil u informeren over de lancering van de tweede projectoproep in het kader van specifieke doelstelling 2.1 actie 1: Digitale ontwikkeling door de overheidsdiensten van diensten en producten die verband houden met de thema’s uit het programma

Context

Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op specifieke doelstelling SD 1.2 van het EFRO-programma 2021-2027, namelijk “digitale ontwikkeling door overheidsdiensten van diensten en producten die verband houden met de thema’s uit het programma”. De mogelijkheden die digitale ontwikkelingen bieden zijn reëel en de Brusselse overheidssector heeft uiteraard al interesse getoond. Echter, de connectiviteitsprocessen van de overheidsdiensten vereisen aanzienlijke middelen, met name voor de ontwikkeling van kwaliteitsproducten die met en voor de “klanten” van de sector (burgers, ondernemingen en andere overheidsinstanties) zijn ontworpen.

Het programma heeft als doel om overheidsdiensten te ondersteunen bij de ontwikkeling van digitale diensten, producten en processen, waarbij met name aandacht wordt besteed aan het optimaliseren van deze instrumenten voor de behoeften van burgers, bedrijven en andere overheidsinstanties.

Bij de selectie van projecten worden criteria op het gebied van duurzaamheid en minimalisering van het milieueffect van digitale ontwikkelingen, evenals toegankelijkheid voor burgers en IT-beveiliging van de ondersteunde oplossingen in overweging genomen. Er wordt ook de voorkeur gegeven aan open normen (open source) voor de ontwikkelde digitale oplossingen en de verzamelde gegevens om het digitale ecosysteem en de transparantie te bevorderen.

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 26/07/2024 worden ingediend op het Salesforce platform. U vindt de link naar het platform en een gebruikershandleiding hier.

De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar.

Share This