Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

De Dag van Europa 2023 in Brussel, de gelegenheid om een dialoog met de burgers op gang te brengen over projecten die met Europees geld worden gefinancierd.

Een participatieve stand

Tijdens de Opendeurdagen van de Europese Instellingen op 6 mei 2023 werd er een Belgische stand – die werd gedeeld door de drie gewesten en gemeenschappen – opgericht vóór het gebouw van de Europese Commissie. Dit was een gelegenheid voor de verschillende gewesten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de Europese fondsen om de burgers te ontmoeten.

Er werd een dialoog in de vorm van een spel voorgesteld over het thema van het Europese cohesiebeleid. Het doel was om de bezoekers te informeren over de projecten die al gefinancierd werden in de verschillende gewesten en om hen te vragen wat hun financieringsprioriteiten met de Europese fondsen zouden zijn.

 

Dit waren de thema’s die ze voorstelden:

1) ecologisch bouwen;
2) gezondheid;
3) de sociale en creatieve ondernemingen / kmo’s;
4) de digitalisering en ICT;
5) toerisme / de creatieve sector;
6) de professionalisering van jongeren / onderwijsvoorzieningen;
7) de zachte mobiliteit;
8) de kinderopvang;
9) cultuur, de leefomgeving en de sociale cohesie;
10) de kringloopeconomie, duurzame voeding, de stadslandbouw, de energieprestaties;
11) innovatie en onderzoek.

Succes verzekerd

Het spel bestond erin namaakbiljetten in dozen met verschillende interventiegebieden te laten vallen. De deelnemers aan het spel bepaalden zo de prioriteit die moest worden gegeven aan de investeringen van het Europese cohesiebeleid. Een facilitator, Pierre PAULUS, vroeg hen waarom ze voor het ene of het andere thema kozen, terwijl striptekenaar Valentin DELLIEU de meest opvallende scènes schetste en zo de belangrijkste boodschappen benadrukte.

Alle aangeboden thema’s waren een groot succes! In totaal namen 486 personen – van verschillende leeftijden, geslachten, nationaliteiten en talen – deel! De drie gebieden met de meeste stemmen waren: gezondheid (274 stemmen), ecologie (243 stemmen) en onderwijs (221 stemmen).

Gezondheid

Ecologie

Onderwijs

Voor beelden van de editie van 2023 nodigen we je uit de video van het evenement te bekijken.

Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren in onze toekomst!
Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest realiseren samen, en dankzij het EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), tal van projecten ten gunste van de Brusselaars.

“Meer voor Brussel!”

Share This