Het laatste nieuws van de EFRO in Brussel

6 nieuwe (pre)geselecteerde projecten om de EPC van gebouwen te verbeteren

 

Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren in onze toekomst!

Samen en dankzij het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voeren Europa en het Gewest talrijke projecten uit ten voordele van de Brusselaars.

Een “Meer voor Brussel”!

Energiebesparing in openbare gebouwen bevorderen

De Brusselse regering heeft 4 projecten geselecteerd met een totaal budget van 8 miljoen euro om energiebesparingen in regionale en lokale overheidsgebouwen te bevorderen.
Dit budget zal worden besteed aan isolatiewerkzaamheden, maar ook aan investeringen in milieuduurzaamheid (groene daken, recycling, enz.).

In het kader van deze oproep zal prioriteit worden gegeven aan gebouwen met EPC-certificaten van niveau E, F of G, die dus als “energieopslagplaatsen” kunnen worden beschouwd, door een deel van het budget uitsluitend voor deze gebouwen te reserveren.

Deze selectie het resultaat van een eerste golf oproepen voor projecten. Eind 2023 en begin 2024 werden twee andere oproepen tot het indienen van aanvragen over hetzelfde thema gelanceerd, voor respectievelijk 8 miljoen euro en 10,1 miljoen euro. De selectie zal tussen juni en september 2024 worden afgerond.

Energierenovatie op wijkniveau stimuleren

Naast de 4 hierboven geselecteerde projecten werden er nog 2 andere pregeselecteerde.

62 woningen in Anderlecht en 36 woningen in Watermaal-Bosvoorde zouden 4,75 miljoen euro steun kunnen krijgen om 100% van de kosten van energiebesparende studies en tussen 50 en 90% van de kosten van subsidiabele werken (energierenovatie van gebouwen en duurzaamheidsgerelateerde investeringen) te dekken.

Deze openstelling voor privé-eigendom is een primeur en een sterk signaal dat huiseigenaren aangemoedigd willen worden om te renoveren. Ondanks de toegekende Renolution-premies durven nog te weinig mensen de sprong te wagen. De projectoproep is daarom een kans om de eerste collectieve inspanningen om duurzamere wijken te renoveren te ondersteunen en op te starten.

Uw project binnenkort gefinancierd?

Een tweede oproep tot het indienen van voorstellen, ook met een budget van 4,75 miljoen euro, zal binnenkort worden gelanceerd.
Woningen in mede-eigendom en bestaande particuliere woningen (als ze het onderwerp zijn van een gegroepeerd renovatieproject op wijkniveau) komen in aanmerking.
Registreer op de EFRO website om op de hoogte te blijven!

 Deze projecten maken deel uit van het Brusselse EFRO-programma 2021-2027, dat een budget van meer dan 300 miljoen euro heeft, waarvan 121,3 miljoen euro door de Europese Unie wordt verstrekt .

Deze steun van Europa en Brussels Gewest in het kader van het EFRO is een “Meer voor Brussel”!

Share This