Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Projectoproep 02.06.2023  Informatiesessie via Teams 14.30-16.30

SD 1.1 Verbetering van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit 

Start van de projectoproep 2021-2027 Specifieke Doelstelling 1.1 : 

Actie 2: De steun voor coöperatieve en co-creatieve projecten voor toegepast onderzoek versterken

Actie 3: De projecten voor de begeleiding en ondersteuning van sociale vernieuwing ondersteunen

Actie 4: De projecten steunen voor de begeleiding en ondersteuning van vernieuwing die de milieuvoorbeeldigheid van KMO’s bevordert

Actie 5: De gebruikmaking van en verwezenlijking in het overheidsbeleid van onderzoeksresultaten ondersteunen

De EFRO-directie organiseert een informatiesessie rond de projectoproepen EFRO 2021-2027 – SD 1.1 Acties 2 tot 5.

  • Op 02.06.2023, van 14.30 tot 16.30 uur.
  • Informatiesessie via Teams.
  • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brusselsmet vermelding van de datum (02.06.2023) en de SD 1.1. Via mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

Context

Deze projectoproep past in het kader van de specifieke doelstelling (SD) 1.1 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027 (EFRO):

Een competitiever en intelligenter Europa door het stimuleren van een vernieuwende en intelligente economische transformatie en de regionale ICT-netwerken via het ontwikkelen en verbeteren van onderzoeks- en innovatiecapaciteiten en het gebruik van geavanceerde technologieën“.

 

Actie 2

Deze projectoproep heeft betrekking op actie 2 van de Specifieke Doelstelling (SD) 1.1. van het EFRO-programma 2021-2027.

Deze actie beoogt de ondersteuning te versterken voor coöperatieve en co-creatieve toegepaste onderzoeksprojecten (living labs/fablabs, experimentele platformen, enz.) die verschillende actoren, waaronder universiteiten, hogescholen, bedrijven, publieke organisaties, VZW’s, ziekenhuizen en burgers, samenbrengen; volgens de logica van de “viervoudige helix” die de overheid, de bedrijfswereld, de academische wereld en het maatschappelijke middenveld samenbrengt.

 

Actie 3

Deze projectoproep heeft betrekking op actie 3 van de Specifieke Doelstelling (SD) 1.1. van het EFRO-programma 2021-2027.

Deze actie steunt projecten ter begeleiding en ondersteuning van sociale innovatie die zich richten op KMO’s en die gericht zijn op grote maatschappelijke uitdagingen (inspelen op onbevredigde sociale behoeften en integratie van kwetsbare groepen: personen die moeilijk kunnen integreren, schoolverlaters, mensen die lijden aan analfabetisme, aan een handicap of die geconfronteerd worden met sociale en economische onzekerheid), binnen bestaande KMO’s of proefprojecten voor de oprichting van KMO’s.

 

Actie 4

Deze projectoproep heeft betrekking op actie 4 van de Specifieke Doelstelling (SD) 1.1. van het EFRO-programma 2021-2027.

Deze actie beoogt steun te verlenen aan projecten ter begeleiding en ondersteuning van innovatie die de voorbeeldigheid van de KMO’s op milieuvlak bevorderen en die gericht zijn op de ecologische en circulaire transitie van bestaande bedrijven, of de ontwikkeling van ecologisch innovatieve bedrijfsmodellen.

 

Actie 5

Deze projectoproep heeft betrekking op actie 5 van de Specifieke Doelstelling (SD) 1.1. van het EFRO-programma 2021-2027.

Deze actie beoogt ondersteuning te bieden aan de mobilisatie en uitwerking binnen het overheidsbeleid van de resultaten van academisch en universitair onderzoek dat bijdraagt tot de productie van specifieke kennis die nuttig is om antwoorden te bieden voor uitdagingen in de Brusselse context.

 

De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar

Share This