Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Projectoproep 07.06.2023  Informatiesessie via Teams 14-14.30

SD 1.2 Digitalisering (Actie 1)

Start van de projectoproepen 2021-2027 Specifieke Doelstelling 1.2 – Actie 1: Digitale ontwikkeling door de overheidsdiensten van diensten en producten die verband houden met de thema’s uit het programma

De EFRO-directie heeft een informatiesessie georganiseerd rond de projectoproepen “EFRO 2021-2027 – SD 1.2 – Actie 1 :  Digitale ontwikkeling door de overheidsdiensten van diensten en producten die verband houden met de thema’s uit het programma

 • Op 10.03.2023, van 10 tot 12 uur.
 • Informatiesessie via Teams.

De EFRO-directie organiseert een nieuwe informatiesessie rond de projectoproepen “EFRO 2021-2027 – SD 1.2  Actie 1 :  Digitale ontwikkeling door de overheidsdiensten van diensten en producten die verband houden met de thema’s uit het programma

 • Op 07.06.2023, van 14 tot 14.30.
 • Deze informatiesessie is gewijd aan de wijzigingen die sinds de eerste informatiesessie op 10 maart in de fiche zijn aangebracht, namelijk de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen, de selectieprocedure en de toevoeging van een nieuwe bijlage.
 • Informatiesessie via Teams. 
 • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brusselsmet vermelding van de datum (07.06.2023) en de SD 1.2. Via een e-mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

   Context

   Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op specifieke doelstelling SD 1.2 van het EFRO-programma 2021-2027, namelijk “digitale ontwikkeling door overheidsdiensten van diensten en producten die verband houden met de thema’s uit het programma”. De mogelijkheden die digitale ontwikkelingen bieden zijn reëel en de Brusselse overheidssector heeft uiteraard al interesse getoond. Echter, de connectiviteitsprocessen van de overheidsdiensten vereisen aanzienlijke middelen, met name voor de ontwikkeling van kwaliteitsproducten die met en voor de “klanten” van de sector (burgers, ondernemingen en andere overheidsinstanties) zijn ontworpen.

   Het programma heeft als doel om overheidsdiensten te ondersteunen bij de ontwikkeling van digitale diensten, producten en processen, waarbij met name aandacht wordt besteed aan het optimaliseren van deze instrumenten voor de behoeften van burgers, bedrijven en andere overheidsinstanties.

   Bij de selectie van projecten worden criteria op het gebied van duurzaamheid en minimalisering van het milieueffect van digitale ontwikkelingen, evenals toegankelijkheid voor burgers en IT-beveiliging van de ondersteunde oplossingen in overweging genomen. Er wordt ook de voorkeur gegeven aan open normen (open source) voor de ontwikkelde digitale oplossingen en de verzamelde gegevens om het digitale ecosysteem en de transparantie te bevorderen.

    

   De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar

   Share This