Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Projectoproep 10.03.2023  Informatiesessie via Teams 14-17 uur

SD 1.2 Digitalisering (Actie 2)

Start van de projectoproepen 2021-2027 Specifieke Doelstelling 1.2 – Actie 2: Steun voor publieke betrokkenheid bij het proces en het effectieve gebruik van digitale ontwikkelingen

De EFRO-directie organiseert een nieuwe informatiesessie rond de projectoproepen “EFRO 2021-2027 – SD 1.2 Actie 2 : Steun voor publieke betrokkenheid bij het proces en het effectieve gebruik van digitale ontwikkelingen

 • Op 07.06.2023, van 14 tot 17 uur.
 • Het eerste deel van de vergadering (14.00-14.30 uur) zal uitsluitend gewijd zijn aan de wijzigingen die naar aanleiding van de presentatie op 10 maart in het actie 1-fiche zijn aangebracht ; d.w.z. de termijn voor het indienen van aanvragen, de selectieprocedure en de opneming van een nieuwe bijlage. Het tweede deel van de vergadering (15.00-17.00 uur) is gewijd aan de presentatie van actie 2, digitale ondersteuning.
 • Informatiesessie via Teams. 
 • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brusselsmet vermelding van de datum (07.06.2023) en de SD 1.2. Via een e-mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

   Context

   Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op specifieke doelstelling SD 1.2 van het EFRO-programma 2021-2027, namelijk “Steun voor publieke betrokkenheid bij het proces en het effectieve gebruik van digitale ontwikkelingen” (actie 2 of SD 1.2).

    

   Actie 2

   Deze projectoproep heeft tot doel de burgers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest digitale ondersteuning te bieden in de vorm van:
   – (niet-professionele) opleiding in digitale tools ;
   – wachtdiensten om mensen te helpen bij hun handelingen met digitale tools ;
   – ondersteuning van de bevolking in de digitale openbare ruimten die ter beschikking van de bevolking worden gesteld.

    

   De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar

   Share This