Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

16.05.2023 : 14u-15u30 (Teams)
Informatiesessie : gebruik van “Salesforce” en het DNSH-
principe

Ter attentie van de aanvragers voor de onderstaande projectoproepen EFRO 2021-2027 :

 

 • SD 1.1 – Actie 1 : Kwaliteitssprong
 • SD 2.1 – Actie 2 : Energierenovatie – collectieve voorzieningen
 • SD 2.1 – Actie 3 : Energierenovatie – sociale en bescheiden huurwoningen
 • SD 4.3 : Opvangplaatsen voor kansarme doelgroepen

De EFRO-directie organiseert een informatiesessie

 • Doel : presentatie van het gebruik van het elektronisch platform “Salesforce” en extra uitleg over het DNSH-principe
 • Op 16.05.2023 van 14 tot 15u30.
 • Informatiesessie via Teams.
 • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brusselsmet vermelding van de datum (16.05.2023) en het betreffende SD. Via mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

Context

Wegens een technisch probleem zal de indiening van aanvragen voor de bovengenoemde projectoproepen niet automatisch kunnen gebeuren. De persoon die de aanvraag zal indienen zal eerst door de EFRO-directie geregistreerd moeten worden. 

Om dit te kunnen doen, hebben wij zo snel mogelijk volgende gegevens nodig:

 • Organisatie voor dewelke ingediend wordt
 • Voornaam en Naam van de persoon
 • E-mail adres van die persoon
 • Rijksregisternummer

Deze mail moet ALLEEN MAAR naar indiening.efro@gob.brussels verzonden worden. 

Bij indiening van het projectvoorstel zelf, via het platform salesforce, vragen we om het bewijs toe te voegen, waaruit blijkt dat de persoon die het projectvoorstel indient, ook wel degelijk daar de toelating voor had van de indienende organisatie.

Dit bewijs kan verschillende vormen aannemen:

 • Ofwel een brief bij de aanvraag, ondertekend door de persoon (personen) met tekenbevoegdheid en/of bevoegdheidsdelegatie die toestemming geeft (geven) voor de indiening van het aanvraagdossier namens de organisatie
 • Ofwel het volledige aanvraagdossier, ondertekend door de persoon (personen) met ondertekeningsbevoegdheid en/of bevoegdheidsdelegatie die gemachtigd is (zijn) om het aanvraagdossier namens de organisatie  in te dienen;

In beide gevallen moet het ondertekende document worden gescand en als bijlage in het Salesforce-systeem worden ingevoegd onder de rubriek “Bestanden uploaden”.

 

Aarzel niet ons te contacteren voor verdere info.

 

De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar

 

Share This