Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Projectoproep 31.05.2023  Informatiesessie via Teams 15-17 uur

SD 1.3 Een competitiever en intelligenter Europa (Actie 1)

Start van de projectoproep 2021-2027 Specifieke Doelstelling 1.3 : Ondersteuning en begeleiding van kmo’s

De EFRO-directie organiseert een informatiesessie rond de projectoproepen EFRO 2021-2027 – SD 1.3 Begeleiding van KMO’s.

 • Op 31.05.2023, van 15 tot 17 uur.
 • Informatiesessie via Teams.
 • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brusselsmet vermelding van de datum (31.05.2023) en de SD 1.3. Via mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

Context

Deze projectoproep past in het kader van de specifieke doelstelling (SD) 1.3 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027 (EFRO):

“Een competitiever en intelligenter Europa door de duurzame groei en het concurrentievermogen van kmo’s te versterken, alsook het scheppen van banen bij kmo’s, ook door productieve investeringen”.

 

Actie 1

Deze projectoproep heeft betrekking op actie 1 van de Specifieke Doelstelling (SD) 1.3 van het EFRO-programma 2021-2027. Deze actie heeft als doel de kmo-begeleiding te ondersteunen die voldoet aan beide criteria hieronder

A. de verrichtingen moeten stroken met minstens een van de onderstaande doelstellingen (en in dat verband meetbare resultaten opleveren):

 • de oprichting van kmo’s aanmoedigen;
 • de ecologische omschakeling van kmo’s aanmoedigen;
 • de toename van de tewerkstelling bij kmo’s aanmoedigen.

B. Met het oog op de concentratie van de middelen en in verband met de groeidomeinen voor het gewest moeten de verrichtingen rechtstreeks verband houden met de ontwikkeling van een (of meerdere) van de volgende sectoren, filières of stappen:

 • filières van de kringloopeconomie (met inbegrip van filières voor de benutting van afval en grondstoffen);
 • digitaal ecosysteem;
 • gezondheidsecosysteem;
 • sociale economie (bedrijven die hun activiteiten uitoefenen in het kader van het sociale en democratische ondernemerschap, een uitdrukkelijk sociaal doel nastreven, het algemene belang beogen, wat verplicht moet worden opgenomen in hun rechtsstatuut, en waarvan een significant deel van hun winst moet worden ingezet voor dit sociale doel);
 • horeca, stadslandbouw en korte ketens;
 • handel, ambachten en stadsnijverheid;
 • media, cultuur, vrijetijds- en zakentoerisme (MICE);
 • steun voor duurzame mobiliteit en stadslogistiek.

 

De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar

Share This