Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Projectoproep 10.03.2023  Informatiesessie via Teams 10-12 uur

SD 1.2 Digitalisering (Actie 1 )

Start van de projectoproepen 2021-2027 Specifieke Doelstelling 1.2 – Actie 1: Digitale ontwikkeling door de overheidsdiensten van diensten en producten die verband houden met de thema’s uit het programma

De EFRO-directie organiseert een informatiesessie rond de projectoproepen “EFRO 2021-2027 – SD 1.2  Actie 1 :  Digitale ontwikkeling door de overheidsdiensten van diensten en producten die verband houden met de thema’s uit het programma

 • Op 10.03.2023, van 10 tot 12 uur.
 • Informatiesessie via Teams.
 • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brusselsmet vermelding van de datum (10.03.2023) en de SD 1.2. Via een e-mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

  Context

  Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op specifieke doelstelling SD 1.2 van het EFRO-programma 2021-2027, namelijk “digitale ontwikkeling door overheidsdiensten van diensten en producten die verband houden met de thema’s uit het programma”. De mogelijkheden die digitale ontwikkelingen bieden zijn reëel en de Brusselse overheidssector heeft uiteraard al interesse getoond. Echter, de connectiviteitsprocessen van de overheidsdiensten vereisen aanzienlijke middelen, met name voor de ontwikkeling van kwaliteitsproducten die met en voor de “klanten” van de sector (burgers, ondernemingen en andere overheidsinstanties) zijn ontworpen.

  Het programma heeft als doel om overheidsdiensten te ondersteunen bij de ontwikkeling van digitale diensten, producten en processen, waarbij met name aandacht wordt besteed aan het optimaliseren van deze instrumenten voor de behoeften van burgers, bedrijven en andere overheidsinstanties.

  Bij de selectie van projecten worden criteria op het gebied van duurzaamheid en minimalisering van het milieueffect van digitale ontwikkelingen, evenals toegankelijkheid voor burgers en IT-beveiliging van de ondersteunde oplossingen in overweging genomen. Er wordt ook de voorkeur gegeven aan open normen (open source) voor de ontwikkelde digitale oplossingen en de verzamelde gegevens om het digitale ecosysteem en de transparantie te bevorderen.

   

  De modaliteiten van de oproep tot het indienen van projecten moeten nog worden goedgekeurd door het toezichtcomité.

  Share This