Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Nieuwe deadline 10/03/2023 voor het indienen van projectvoorstellen voor de projectoproepen “Collectieve wijkvoorzieningen binnen de duurzame wijkcontracten (DWC)” en “Collectieve supralokale voorzieningen binnen de stadsvernieuwingscontracten (SVC)”.

Op 21 oktober heeft de Directie EFRO een Infosessie betreffende de projectoproepen “EFRO 2021-2027-S.D. 5.1 -Collectieve wijkvoorzieningen binnen de duurzame wijkcontracten (DWC)” en “Collectieve supralokale voorzieningen binnen de stadsvernieuwingscontracten (SVC)” georganiseerd.

Deze projectoproepen kaderen binnen de specifieke doelstelling 5.1. van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Een Europa dat dichter bij de burger staat” en het toekomstige EFRO programma 2021 -2027 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Binnen deze oproepen kunnen projecten ingediend worden voor de financiering van een collectieve uitrusting voorzien binnen de duurzame wijkcontracten (reeksen 10,11,12) of binnen een stadsvernieuwingscontract (SVC 1 tot 7).

Collectieve voorzieningen zijn infrastructuren die nuttig zijn voor de samenleving. Ze voorzien in een collectieve behoefte en bieden een aanbod voor een breed publiek (ze moeten voor iedereen financieel toegankelijk zijn): cultuur, sport, gezondheid, opvoeding, kinderopvang, openbare diensten, mobiliteit, enz. In deze structuren moet de bevordering van het algemeen belang de bovenhand hebben, waarbij het winstoogmerk ondergeschikt moet zijn.

De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar

Hierbij informeren we u dat de termijn voor het indienen van projectvoorstellen voor de projectoproepen “stadsvernieuwingscontracten” en “wijkcontracten” is verlengd tot met 10 maart 2023.

Het elektronisch platform is nog niet operationeel. U kan zich wel al voorbereiden op de indiening door na te gaan of u voor uw organisatie/ gemeente toegang hebt tot het platform CSAM.

CSAM is de toegangspoort tot de diensten van de overheid. Indien u geen toegang hebt, moet u deze intern aanvragen bij de verantwoordelijke csam van uw organisatie/gemeente.

Indien u niet weet wie deze persoon is, kan u dit vragen via e-mail aan info@csam.be

Share This