Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Projectoproep 27.01.2023  Informatiesessie via teams 14-16 uur

SD 4.3  Huisvesting van kwetsbare groepen

 

De EFRO-directie organiseert een informatiesessie rond de projectoproepen “EFRO 2021-2027 –SD 4.3, die beoogt het aantal opvangplaatsen voor kwetsbare groepen uit te breiden

  • Op 27.01.2023, van 14 tot 16 uur.
  • Informatiesessie via Teams.
  • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brussels, met vermelding van de datum (27.01.2023) en de SD 4.3. Via een e-mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

Context

Dit is een projectoproep in het kader van de specifieke doelstelling (SD) 4.3. van het EFRO-programma 2021-2027: “Bevorderen van de sociaaleconomische inclusie van gemarginaliseerde gemeenschappen, huishoudens met een laag inkomen en achterstandsgroepen, waaronder mensen met speciale behoeften, door middel van geïntegreerde acties met betrekking tot onder meer huisvesting en sociale diensten”.

 

Projectoproep: Deze projectoproep beoogt specifiek de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen op het volledige grondgebied van het gewest, ten behoeve van kwetsbare groepen voor wie klassieke huisvestingsoplossingen geen antwoord bieden of ontoereikend zijn. Deze verhoging van het aantal opvangplaatsen kan zowel plaatsvinden in bestaande instellingen (bijgebouw, herinrichting die de opvangcapaciteit verruimt, …) als via nieuwe instellingen, voor zover de eventueel vereiste opvang- en omkaderingsnormen worden nageleefd.

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 31/05/2023 worden ingediend.

 

De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar.

Share This