Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Projectoproep 20.01.2023  Informatiesessie via Teams 9.30-11.30 uur

SD 1.1 Onderzoek & Innovatie (Actie 1 en Actie 6)

Start van de projectoproepen 2021-2027 Specifieke Doelstelling 1.1 :

Actie 1: De OOI-infrastructuur ondersteunen en ontwikkelen en de investeringen mogelijk maken die nodig zijn voor een gewestelijke kwaliteitssprong

Actie 6: De oprichting ondersteunen van een gewestelijke infrastructuur gericht op het versterken van bewustwording rond wetenschap, onderzoek en innovatie.

De EFRO-directie organiseert een informatiesessie rond de projectoproepen “EFRO 2021-2027 – SD 1.1 Actie 1 (kwaliteitssprong) en Actie 6 (gewestelijke infrastructuur / zin voor wetenschap en innovatie)

  • Op 20.01.2023, van 9.30 tot 11.30 uur.
  • Informatiesessie via Teams.
  • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brussels, met vermelding van de datum (20.01.2023) en de SD 1.1. Via een e-mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

Context

Dit zijn projectoproepen in het kader van doelstelling 1.1.: “Een concurrerender en slimmer Europa door de bevordering van innovatieve en slimme economische transformatie en regionale ICT-connectiviteit door het ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en het invoeren van geavanceerde technologieën”.

 

Actie 1

Deze projectoproep beoogt specifiek de OOI-infrastructuur te ondersteunen en te ontwikkelen en de investeringen mogelijk te maken die nodig zijn voor een gewestelijke kwaliteitssprong in de strategische innovatiedomeinen. Gelet op de behoeften aan en de kostprijs van de investeringen zullen in het kader van SD1.1. voor de financiering van dit soort acties de meeste middelen ter beschikking worden gesteld. De projecten zullen dus moeten aantonen hoe ze concreet en op uitmuntende wijze bijdragen aan de kwaliteitssprong in de betrokken sector.

Het vereenvoudigde kandidatuurdossier moet uiterlijk op 31/05/2023 worden ingediend.

 

Actie 6

Deze projectoproep beoogt de oprichting van een gewestelijke infrastructuur te ondersteunen ter bevordering van de zin voor wetenschap, onderzoek en innovatie: het Gewestelijk Innovatieplan (GIP) heeft aangetoond hoe belangrijk het is voor de strategische innovatiedomeinen (SID) om te kunnen rekenen op een gewestelijke infrastructuur voor de bevordering van wetenschappen als innovatieve hub, ondersteund door en voor het OOI-ecosysteem, en die het aanbod aan wetenschapsbevorderende instanties zal bundelen, alsook tussen de bij het project betrokken academici en industriëlen een brug zal slaan voor samenwerking en partnerschappen. Dit aanbod zal innovatie aanmoedigen en schaalvoordelen bieden. In dit opzicht zal deze hub ook het gezicht zijn van de innovatie, de toegang tot wetenschappelijke innovatie vergemakkelijken en het gebruik van deze innovatie door de lokale kmo’s en bedrijfscentra voor starters stimuleren bij hun activiteiten.

Deze oproep is bedoeld om een infrastructuur te ondersteunen. Aan het einde van de projectoproep zal er dus één enkel project worden geselecteerd.

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 28/04/2023 worden ingediend.

Mededeling aan aanvragers voor actie 6 :

We ondervinden momenteel aanhoudende problemen met het indienen van projectvoorstellen voor de oproep 1.1 Bewustwording rond wetenschap in het Salesforce-platform.

Dit is een overmachtssituatie. Daarom kunt u uw aanvraag per e-mail indienen.

Hiervoor kunt u uw projectvoorstel uiterlijk 28 april 2023 per e-mail sturen naar efro@gob.brussels.

In deze e-mail hebben we de volgende elementen nodig:

  • Het projectvoorstel in pdf
  • De verplichte tabellen in bijlage (begroting, planning, DNSH)
  • Een we-transfer met alle andere bijlagen
  • Een begeleidende brief waarin staat dat degene die het bestand instuurt de goedkeuring van zijn of haar organisatie heeft om het bestand in te dienen

Zodra de technische problemen zijn opgelost, wordt u gevraagd de aanvraag opnieuw in te dienen in het Salesforce-systeem. Voor de kandidaten wordt dan een informatiesessie georganiseerd over het indienen van de sollicitatie in Salesforce.

 

De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar

Share This