Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren in onze toekomst!

Samen en dankzij het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voeren Europa en het Gewest talrijke projecten uit ten voordele van de Brusselaars.

Een “Meer voor Brussel”!

Meer circulaire economie en rationeel gebruik van hulpbronnen in het Brussels Gewest

 Na iets meer dan twee jaar zijn de werkzaamheden aan het indrukwekkende hoofdgebouw van de voormalige Fritz Toussaint-kazerne afgerond. Tijdens de hele verbouwing stond het principe van de circulaire economie centraal. Zes van de in totaal 22 gebouwen, gelegen langs de Generaal Jacqueslaan, werden dankzij de steun van het EFRO omgevormd tot een academisch centrum dat gezamenlijk beheerd wordt door de ULB en de VUB.

Het eerste deel van deze nieuwe Brusselse wijk is nu operationeel: onderzoek en duurzame ontwikkeling zijn de twee pijlers.

Het interuniversitair onderzoekscentrum zal wetenschappers van de ULB en de VUB samenbrengen om te werken rond thema’s in verband met duurzame ontwikkeling, onderwijs, verspreiding van kennis, ondernemerschap en innovatie. Ook andere actoren uit de academische wereld in Brussel, BelgiĂ«, Europa en de rest van de wereld worden erbij betrokken, net als het grote publiek via het project ‘Open Lab’, dat gericht is op participatief onderzoek.

Het principe van de circulaire economie stond centraal in het renovatieproject. De nadruk lag op het herstellen van de gebouwen in hun oorspronkelijke staat, waarbij rekening werd gehouden met hun toekomstige gebruik. Gebouwen werden alleen gesloopt als ze niet meer stabiel genoeg waren. Het ontwerp van de nieuwe gebouwen is flexibel, zodat ze kunnen worden aangepast aan veranderende behoeften. De mogelijkheden om materialen die ter plaatse werden hergebruikt een tweede leven te geven, werden gemaximaliseerd. Waar dit niet mogelijk was, werd systematisch gekeken naar gebruik elders of hoogwaardige recycling. Deze aanpak werd voortgezet in het verlichtingscontract, dat werd toegekend als een “Light as a Service”-contract, en ook in de aankoop van hergebruikt of geĂĽpcycled meubilair.

CrĂ©dit photos : BI – USQUARE – Casernes Ixelles – fĂ©vrier 2024 @DIRCOM @Yannickcoppens @SPRB-GOB

Op deze manier past het project Usquare.brussels perfect in de doelstelling om de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationele gebruik van hulpbronnen in veelbelovende sectoren te ondersteunen door bij te dragen aan de vermindering van het jaarlijkse primaire energieverbruik van de kazernegebouwen, aan de geschatte jaarlijkse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en aan de ontwikkeling van openbare gebouwen door veel aandacht te besteden aan het principe van de circulaire economie.

Het EFRO heeft ook de herontwikkeling van de voormalige manege tot een voedingshal ondersteund. In afwachting van de opening voor het publiek zal deze zomer een nieuwe fase van tijdelijke bezetting van start gaan.

Er breekt dus een nieuwe periode aan, waarin permanente bewoning, tijdelijke bewoning en werkzaamheden worden gecombineerd. Tegen eind 2030 moet de voormalige gendarmeriesite omgevormd zijn tot een internationale, innovatieve en duurzame stads- en universiteitswijk van Brussel.

In financieel opzicht bedraagt de EFRO-subsidie aan de verbouwing van deze 6 gebouwen 9.033.200 € (op een totaal van 12.097.404,40 €, inclusief de verbouwing van de toekomstige voedingshal), waarvan 50% wordt door Europa en 50% door de regio betaald.

Meer info over dit project op Usquare | Usquare

© allt.be

© allt.be

CrĂ©dit photos : BI – USQUARE – Casernes Ixelles – fĂ©vrier 2024 @DIRCOM @Yannickcoppens @SPRB-GOB

Deze steun van Europa en Brussels Gewest in het kader van het EFRO is een “Meer voor Brussel”!

Share This