Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Inhuldiging van de villa Kattekasteel ter ondersteuning van duurzame landbouw en biodiversiteit

 

Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren in onze toekomst!

Samen en dankzij het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voeren Europa en het Gewest talrijke projecten uit ten voordele van de Brusselaars.

Een “Meer voor Brussel”!

Duurzamere landbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Na jaren van restauratiewerken werd de Villa Kattekasteel in de Vogelzangstraat in Anderlecht ingehuldigd. In gang gezet door de gemeente Anderlecht in 2015, maakt de restauratie van de villa uit 1909 deel uit van het project ‘Boeren Bruxsel Paysans’, dat tot doel heeft stedelijke boeren in de regio te ondersteunen..

Dit project draagt zo bij tot as 3 van het EFRO-programma 2014-2020: “ Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren”.

Waarde toevoegen aan lokale voedselproductie

Het doel van het landbouwgebied, opgericht in het Kattekasteel en op naburige gronden, is om de lokale en ecologische voedselproductie voor Brusselse consumenten te vergemakkelijken en te verhogen. Het wil consumenten toegang geven tot kwaliteitsvoeding via korte distributiekanalen, hen bewust maken van alle aspecten van duurzame voeding en hen betrekken bij de lokale voedseldynamiek.

De site bestaat uit de villa, een bijgebouw en een tuin. Er zijn ook kantoren, een vergaderzaal en een conciërgewoning.

 De VZW Le dĂ©but de haricots, die een perceel van ongeveer 4 hectare gebruikt voor haar project “Espace Test Agricole”, en de vereniging CCN Vogelzang, die het gelijknamige reservaat beheert, zullen samen de villa Kattekasteel bezetten.

In financieel opzicht bedraagt de EFRO-subsidie voor het project “Boeren Bruxsel Paysans” 1.023.104,78 euro, waarvan 50% door Europa en 50% door het Gewest wordt gedekt.

Meer info over dit project op Kattenkasteel – BoerenBruxselPaysans

Deze steun van Europa en Brussels Gewest in het kader van het EFRO is een “Meer voor Brussel”!

Share This