Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

29.06.2023 : 10u30-11u30 (Teams)

Informatiesessie : gebruik van “Salesforce” 

Ter attentie van de aanvragers voor de onderstaande projectoproepen EFRO 2021-2027:

 

2.1. Actie 1 – De energierenovatie van regionale en lokale overheidsinfrastructuur

2.1. Actie 5 – Warmtenetten op locaties van groot openbaar beland, in aanbouw of renovatie

2.7. Actie 1 – Verontreinigde gronden prioritaire ontwikkelingssites

2.7. Acties 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.3 – Verbeteren van de bescherming en het behoud van natuur, biodiversiteit en groene infrastructuur in stedelijke gebieden

2.7. Actie 2.2 – Groene ruimten met een gewestelijke dimensie

De EFRO-directie organiseert een informatiesessie

 • Doel : presentatie van het gebruik van het elektronisch platform “Salesforce”
 • Op 29.06.2023 van 10u30.
 • Informatiesessie via Teams. Deze infosessie wordt opgenomen
 • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brussels, met vermelding van de datum (14/07/2023) en het betreffende SD. Via mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

Context

Aanmaak van toegang tot het Salesforce-platform: de kandidaturen voor de bovengenoemde projectoproepen kunnen niet zomaar ingediend worden. De persoon die de kandidatuur zal indienen zal eerst door de EFRO-directie geregistreerd moeten worden.

Om dit te kunnen doen, hebben wij zo snel mogelijk volgende gegevens nodig:

 • Organisatie waarvoor men de kandidatuur indient.
 • KBO-nummer van de organisatie
 • Voornaam en familienaam van de indienende persoon
 • E-mailadres van diezelfde persoon
 • Rijksregisternummer van diezelfde persoon.

Deze mail kan ENKEL NAAR indiening.efro@gob.brussels verzonden worden. 

 

Indiening van de aanvraag: Nadat toegang tot het Salesforce-platform is verleend, ontvangt de persoon die de kandidatuur indient een bevestigingsmail.

Eens men verbinding heeft gemaakt met het platform, is de eerste stap het invoeren van de projectoproep waarvoor de kandidatuur wordt ingediend. De scoring verschijnt niet meteen, maar moet handmatig worden gegenereerd door de EFRO-directie. Zodra dit is gebeurd, worden de vragen met betrekking tot de verschillende criteria zichtbaar voor de aanvrager, die dan haar of zijn aanvraag kan invullen.

De gedetailleerde procedure wordt uitgelegd in de instructies die hier beschikbaar zijn.

Bij indiening van het projectvoorstel zelf, via het platform salesforce, vragen we om het bewijs toe te voegen, waaruit blijkt dat de persoon die het projectvoorstel indient, ook wel degelijk daar de toelating voor had van de indienende organisatie.

Dit bewijs kan verschillende vormen aannemen:

 • Ofwel een brief bij de aanvraag, ondertekend door de persoon (personen) met tekenbevoegdheid en/of bevoegdheidsdelegatie die toestemming geeft (geven) voor de indiening van het aanvraagdossier namens de organisatie
 • Ofwel het volledige aanvraagdossier, ondertekend door de persoon (personen) met ondertekeningsbevoegdheid en/of bevoegdheidsdelegatie die gemachtigd is (zijn) om het aanvraagdossier namens de organisatie  in te dienen;

In beide gevallen moet het ondertekende document worden gescand en als bijlage in het Salesforce-systeem worden ingevoegd onder de rubriek “Bestanden uploaden”.

 

Aarzel niet ons te contacteren voor verdere info.

Share This