Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Inhuldiging van iMAL / CASTII

 

Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren in onze toekomst!

Samen en dankzij het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voeren Europa en het Gewest talrijke projecten uit ten voordele van de Brusselaars.

Een “Meer voor Brussel”!

Meer sociale cohesie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het project CASTII (Center Arts, Sciences, Technologies, Innovations and Inclusions), geleid door de vzw iMAL, in samenwerking met de vzw MOVE en het Huis van culturen en sociale samenhang (gemeente Molenbeek), werd op 7 juni ingehuldigd. 

Met een oppervlakte van meer dan 1.200 m² versterkt het iMAL-centrum het culturele aanbod in de Kanaalzone. 
De innovatieve aanpak van het project wordt weerspiegeld in de samenstelling van het partnerschap, met een projectleider die lokaal en internationaal erkend is als centrum voor digitale kunsten (het iMAL-centrum), en de twee lokale hoofdrolspelers, MOVE vzw en het HCSS, gevestigd in de kanaalzone, die als belangrijkste missies de sociaal-culturele integratie en de strijd tegen de dualisering hebben.

Een lokaal geĂŻntegreerd centrum voor digitale culturen van wereldklasse

Het doel van het nieuwe lokale, regionale en internationale centrum voor digitale cultuur is om mensen die in de Kanaalzone wonen de mogelijkheid te bieden om te leren over creativiteit met behulp van digitale technologieën. 

Het CASTII-project is opgezet op twee locaties: op de 1200m² van de gerenoveerde en uitgebreide iMAL-site, waar zich het iMAL fablab bevindt, en in het Huis van culturen en sociale samenhang (HCSS), in het hart van Molenbeek, waar een Fablab’ke is geĂŻnstalleerd.  Deze fabLabs laten de lokale bevolking digitale culturen ontdekken en leren kennen, en helpen bij de circulatie en integratie van het publiek, waardoor sociale inclusie en innovatie voor duurzame ontwikkeling binnen de lokale gemeenschap van Molenbeek worden aangemoedigd.

Merk ook dat iMAL dankzij de kwaliteit van zijn artistiek en cultureel programma een publiek uit binnen- en buitenland aantrekt. Als onderdeel van het Europese circuit van centra voor kunst, wetenschap, technologie en samenleving zal iMAL ongetwijfeld zijn potentieel als platform voor de lokale creatieve gemeenschap helpen vergroten.

In financieel opzicht bedraagt de EFRO-bijdrage aan het project CASTII/iMAL en het partnerschap 2.793.534,00 €, waarvan 50% door Europa en 50% door de regio wordt gedekt. 

Deze steun van Europa en Brussels Gewest in het kader van het EFRO is een “Meer voor Brussel”!

Share This