Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Projectoproepen

Belangrijke communicatie voor kandidaten.

Projectoproepen 2021-2027 

SD 1.1. De onderzoeks- en innovatie-infrastructuur ondersteunen en ontwikkelen en de nodige investering mogelijk maken voor een kwalitatieve sprong in het gewest (actie 1)

SD 2.1. Energie renovatie voor collectieve uitrusting (actie 2)

SD 2.1. Energie renovatie voor sociale en bescheiden huurwoningen (actie 3)

SD 4.3. Huisvesting voor kwetsbare groepen

We ondervinden hardnekkige problemen bij het invoeren van aanvragen in het Salesforce-platform voor de volgende projectoproepen:

 •  SD 1.1. De onderzoeks- en innovatie-infrastructuur ondersteunen en ontwikkelen en de nodige investering mogelijk maken voor een kwalitatieve sprong in het gewest (actie 1)
 • SD 2.1. Energie renovatie voor collectieve uitrusting (actie 2)
 • SD 2.1. Energie renovatie voor sociale en bescheiden huurwoningen (actie 3)
 • SD 4.3. Huisvesting voor kwetsbare groepen

 

Het gaat om een geval van overmacht. Bijgevolg, nodigen wij u uit om uw projectvoorstel in te dienen via e-mail.

Daartoe moet u uw volledige aanvraagdossier uiterlijk op 7 juni 2023 om 23.59 uur per e-mail sturen naar indiening.efro@gob.brussels.

Het aanvraagformulier op de EFRO-website moet worden aangevuld met het document Aanvraagformulier – synthese formulier.

 

In de e-mail voor het indienen van de aanvraag hebben we de volgende elementen nodig voor aanvragen onder SD 1.1 kwalitatieve sprong (fase 1):

 • Ondertekend aanvraagdossier in pdf. Wees voorzichtig de projectvoorstel – Erratum als basis te gebruiken
 • Syntheseformulier in pdf
 • Een we-transfer met bijlagen
 • De begeleidende brief/ondertekende versie van het aanvraagdossier

 

In de e-mail voor het indienen van de aanvraag hebben we de volgende elementen nodig voor de aanvragen onder  SD 2.1 en 4.3:

 • Ondertekend aanvraagdossier in pdf
 • Synthese fiche in pdf-formaat
 • De verplichte bijlage tabellen (begroting, planning, DNSH)
 • Een we-transfer met alle andere bijlagen
 • De begeleidende brief/ondertekende versie van het aanvraagformulier

 

De sjablonen die moeten worden gebruikt voor de aanvraagdocumenten, de verplichte tabellen en de samenvatting zijn te vinden op de website: Referentiedocumenten 2021 – 2027 – EFRO BXL (per projectoproep). Het document “begeleidende brief” betreft het document die toelating geeft aan de persoon die het project indient wel degelijk de bevoegdheid heeft om het project in te dienen (zie e-mail betreffende de aanvraag voor toegang tot salesforce).

 

Zodra een oplossing voor de technische problemen is gevonden, wordt u gevraagd het aanvraagdossier opnieuw in te dienen in het elektronische systeem EFRO 2021 – 2027 (Salesforce). Deze indiening in Salesforce is verplicht.

 

Aarzel niet om contact op te nemen met het EFRO-directoraat voor meer informatie.

Share This