Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

De tweede oproep tot het indienen van voorstellen van EUI — Innovatieve acties

Ter attentie van de stadsbesturen,

Tegen eind mei zal het programma European Urban Initiative een tweede voorstellenoproep tot vernieuwende acties uitschrijven (globaal budget van € 120 M), waarbij de nadruk komt te liggen op drie thema’s (enkel de eerste twee hebben betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest):

Experimenteren en tastbare vernieuwende oplossingen aanbrengen inzake groene infrastructuur in de Europese steden, om zo een beter antwoord te bieden op de uitdagingen van de biodiversiteit, de vervuiling, de hulpbronnen en het klimaat, inclusief het opzetten van wisselwerkingen met andere belangrijke actiedomeinen. De vernieuwende oplossingen die getest worden in het kader van de gefinancierde projecten zouden moeten bijdragen aan de investeringen van het cohesiebeleid met betrekking tot de groene en eerlijke omschakeling, en moeten de kwestie van toegankelijkheid voor iedereen omvatten.

Het thema van deze oproep draagt bovendien bij aan de stedelijke agenda van het thematische partnerschap van de EU “Greening cities“ en is ermee vervlochten. Leefmilieu Brussel maakt deel uit van dit thematische partnerschap.

De groene en digitale omschakeling ondersteunen op lange termijn, alsook de weerbaarheid van het toeristische ecosysteem. Door unieke oplossingen en globale beleidsinitiatieven voor de bevordering en het beheer van duurzaam toerisme kunnen steden het goede voorbeeld geven aan steden, dorpen en kleine gewesten die meer van toerisme afhangen voor hun economie, in het bijzonder inzake de inperking van de overdreven afhankelijkheid van één enkele sector en de combinatie van toeristische economische activiteiten met andere investeringen en inspanningen om banen te scheppen met het oog op een diversifiëring naar andere sectoren.

Het thema van deze oproep draagt bovendien bij aan de stedelijke agenda van het thematische partnerschap van de EU “Duurzaam toerisme“ en is ermee vervlochten. Leefmilieu Brussel maakt deel uit van dit thematische partnerschap.

 • Talent benutten in steden met een afnemende bevolking

Enkel voor de gewesten die de Europese Commissie heeft opgenomen in het bericht “Talent benutten in Europa’s regio’s”.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat niet in deze lijst.

 

Praktische aspecten

 We wijzen u erop dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar één kandidatuur mag indienen voor deze projectoproep. Een regeringsbeslissing zal akte nemen van de gekozen kandidatuur.

 • EU-subsidie: max. € 5M EFRO (80% cofinanciering)
 • Duur van het project: 3,5 jaar
 • Voorlopige planning:
  • Mei 2023: uitschrijven van de projectoproep
  • 15 juni 2023: seminar met fysieke aanwezigheid in Brussel (de inschrijvingen worden binnenkort geopend)

Online vraag-en-antwoordsessies (binnenkort meer informatie)

 • 23 juni 2023: afsluiting van de interne gewestelijke oproep tot blijken van belangstelling
 • 13 juli 2023: de BHR kiest het enige project voor het gewest
 • 5 oktober 2023: afsluiting van de projectoproep
 • April 2024: publicatie van de geselecteerde projecten

Brussels International zal de praktische aspecten van de tweede projectoproep meedelen zodra de oproep officieel is uitgeschreven door het programma.

Meer informatie over dit project:
Second Call for Proposals EUI

Share This