Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Inhuldiging van CityGate I-Goujons : Een geïntegreerd sociaal
en gezondheidscentrum voor de bewoners van de wijk!

 

Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren in onze toekomst!

Samen en dankzij het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voeren Europa en het Gewest talrijke projecten uit ten voordele van de Brusselaars.

Een “Meer voor Brussel”!

Meer sociale cohesie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 21 maart is het door Dokters van de Wereld  in samenwerking met Solidarimmo ontwikkelde GWGC-project ingehuldigd.  

Het “Geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum (GWGC) “, dat het resultaat is van een samenwerking met Citydev, maakt deel uit van het nieuwe project CITY GATE I en stimuleert  gemengd functies, waaronder 35 geconventioneerde woningen.
Het project bevindt zich op de hoek van de Rue des Goujons en de Rue Prévinaire in Anderlecht.

Een geïntegreerd en innoverend zorgaanbod voor de Brusselaars

De oprichting van dit GWGC heeft onder meer tot doel het sociale en gezondheidsaanbod in de Brusselse probleemwijken te verbeteren. Dit GWGC zal worden beheerd door het medisch centrum Medikuregem.
Dit nieuwe centrum in Curghem zal binnen enkele maanden operationeel zijn en zal tussen 5.000 en 6.000 personen per jaar kunnen opvangen.

De GWGC wil dus de huidige praktijken doorbreken en richt zich op de vragen van de mensen. Het past volledig in het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan van de Brusselse overheid, i.e. geïntegreerde, plaatsgebonden zorg. Het project legt de nadruk op factoren die de gezondheid, sociale en mentale welzijn beïnvloeden. Concreet vertaalt dit zich in samenwerking en complementariteit tussen de diensten, de externe partners en de cliënten.

De  GWGC Goujons is de tweede GWGC die in het kader van het EFRO-programma door Dokters van de Wereld en Solidarimmo wordt opgericht. Ribaucare is het eerste geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum (GWGC) en is gevestigd in Molenbeek.  Het werd ingehuldigd in september 2022.

In financieel opzicht bedraagt het aan Dokters van de Wereld en Solidarimmo toegekende EFRO-bedrag 7,44 miljoen €, waarvan 50% door Europa en 50% door de regio wordt gedekt. 
De ontwikkeling van dit project GWGC Goujons maakt deel uit van deze enveloppe en bedraagt 3 miljoen euro.

Deze steun van Europa en Brussels Gewest in het kader van het EFRO is een “Meer voor Brussel”!

Share This