Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Projectoproep 16.03.2023  Informatiesessie via Teams 10-12 uur

SD 1.3 Een competitiever en intelligenter Europa (Actie 2)

Start van de projectoproepen 2021-2027 Specifieke Doelstelling 1.3 – Actie 2: Versterking van de duurzame groei en het concurrentievermogen van KMO’s en het creëren van werkgelegenheid bij KMO’s, onder meer door productieve investeringen – Investeringen en accommodatie ten goede van KMO’s

De EFRO-directie organiseert een informatiesessie rond de projectoproepen EFRO 2021-2027 – SD 1.3 Actie 2 : Investering en onderdak (met inbegrip van de bouw/renovatie van infrastructuur) voor kmo

 • Op 16.03.2023, van 10 tot 12 uur.
 • Informatiesessie via Teams.
 • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brusselsmet vermelding van de datum (16.03.2023) en de SD 1.3. Via mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

  Context

  Deze projectoproep past binnen doelstelling 1.3. van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027 (EFRO): “Een competitiever en slimmer Europa door bevordering van innovatieve en intelligente economische transformatie en regionale ICT-connectiviteit, door het versterken van duurzame groei en het concurrentievermogen van KMO’s en het creëren van werkgelegenheid bij KMO’s, onder meer via productieve investeringen.”

   

  Actie 2: Deze oproep tot het indienen van voorstellen betreft specifieke doelstelling (SD) 1.3 van het EFRO-programma 2021-2027, “Versterking van de duurzame groei en het concurrentievermogen van KMO’s en het creëren van werkgelegenheid bij KMO’s, onder meer door productieve investeringen”. Deze SD wil anticiperen op en begeleiding bieden bij de ontwikkeling en transformatie van de essentiële van de Brusselse economie, teneinde het scheppen van werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen. De investeringen zullen dus de vorm aannemen van acties om de oprichting van bedrijven te stimuleren en om te investeren in huisvesting en investeringen ten behoeve van de KMO’s om hun oprichting en groei in het stedelijk gebied te vergemakkelijken. Alle steun zal ook gericht zijn op de processen voor de groei van de werkgelegenheid bij KMO’s, de oprichting van nieuwe KMO’s of de ecologische overgang daarvan.

  Meer specifiek is deze projectoproep gericht op actietype 2 van de bovengenoemde Specifieke Doelstelling, namelijk de bouw en renovatie van gebouwen, alsook de accommodatie en investeringen, ten behoeve van KMO’s.

  Om de selectie van de projecten voor deze SD te oriënteren rond de concrete behoeften van deze acties, zal een door de EFRO-directie gepubliceerde leidraad de situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor elk van deze sectoren beschrijven, evenals de lacunes op de markt en de financieringsbehoeften. Zo worden de nuttige of noodzakelijke investeringen belicht, zowel voor de kandidaat-operatoren als voor de instanties belast met de projectselectie.

  Share This