Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

NOVA CITY I, EEN AMBITIEUS GEMENGD PROJECT!

 

Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren in onze toekomst!

Samen en dankzij het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voeren Europa en het Gewest talrijke projecten uit ten voordele van de Brusselaars.

Een “Meer voor Brussel”!

Nova City I is een allesomvattend stadsproject dat inzet op innovatie inzake het samengaan van economische functies, vermenging van functies en een gevarieerd woningaanbod.  Het project NovaCity speelt in op stadsvernieuwing en economische expansie. Het is een unieke kans die een antwoord biedt op zowel de bevolkingsgroei in het Gewest als de ontwikkeling van economische activiteit die zorgt voor jobcreatie.

Dankzij het EFRO en zijn programma voor 2014-2020 kon een  bedrijfsruimte voor kmo’s van 7.600 m² tot stand gebracht worden binnen dit ruime project, wat aansluit bij  het streven van het Gewest om het ondernemerschap te versterken en de ontwikkeling en begeleiding van kmo’s te verbeteren. Deze locaties voor economische bedrijvigheid zullen moduleerbare kmo-ateliers op de benedenverdieping combineren met kantoren. De EFRO-bijdrage bedraagt 9,5 miljoen euro, waarvan 50% ten laste wordt genomen door de EU en 50% door het Gewest.  Het gaat om zowel investerings- als werkingssubsidies.

De inhuldiging van dit project bewijst het dynamische beleid van ons Gewest en van Europa, maar ook de professionele aanpak van dit project door de projectdrager, Citydev, en alle betrokken partijen en hun teams.  Ook de bouw- en landschapsarchitecten, met name BOGDAN & VAN BROECK Architecten, DDS+ Architecten en Atelier EOLE Paysagistes, verdienen vermelding. Hun engagement, denkwerk en realisaties waren van een hoogstaand niveau.

In het totaal kwamen er 63 woningen boven de 16 ateliers voor kmo’s.

Het project bevindt zich in dichtbebouwd gebied met zowel industriële zones als woonwijken en vormde een stimulerende opgave die oplossingen vergde op technisch vlak (akoestisch, visueel en organisatorisch), maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt (dichtheid, mix en identiteit). 
Dit vastgoedcomplex is het resultaat van een gelijklopende visie van de overheid, met name het Gewest en de EU, en de privésector.  Het project wordt beschouwd als een volwaardig stadsdeel, waar stad en natuur alsook werken en wonen samengaan.

Deze steun van Europa en Brussels Gewest in het kader van het EFRO is een “Meer voor Brussel”!

Share This