Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

ABATTOIR SA: Start van de werkzaamheden aan de nieuwe “Manufakture” infrastructuur op de Abattoir site

 

Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren in onze toekomst!

Samen en dankzij het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voeren Europa en het Gewest talrijke projecten uit ten voordele van de Brusselaars.

Een “Meer voor Brussel”!

MEER ruimte voor duurzame economische ontwikkeling van kmo’s in de BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGIO

In overeenstemming met een van de prioriteiten van het EFRO-programma 2014-2020, gewijd aan de versterking van het ondernemerschap en de ontwikkeling van kmo’s, worden verschillende projecten uitgevoerd om de opkomst en de consolidatie van kmo’s te ondersteunen, met name in de duurzame voedingssector in Brussel.

TEN DIENSTE VAN HET SMES EN DE DUURZAME VOEDINGSINDUSTRIE

Zo werd op 7 februari het HAMSTER-project van Buildwise (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw) en zijn partners (ULB, VUB, UCL en Ecam) ingehuldigd. Dit nieuwe Hamster lab is gevestigd in de lokalen van Greenbizz, de Brusselse incubator voor duurzame economie.
Innoviris is ook partner in het project.

Op 16/02/2023 werd op de site van ABATTOIR een persconferentie gehouden om de start aan te kondigen van de werkzaamheden voor de nieuwe infrastructuur MANUFAKTURE, ontwikkeld door ABATTOIR NV en het EFRO. 

Het project, Manufakture, heeft tot doel de duurzame economische ontwikkeling van het MKB te verbeteren. Daarnaast wil het project zich richten op het behoud van ambachtelijk werk en productieve activiteiten in de stad, alsook op de versterking van de korte voedselketen en de focus op de circulaire economie.

Het gebruik van deze infrastructuur zal de KMO’s in staat stellen efficiënter en duurzamer te werken. De infrastructuur zal ook worden gebruikt voor administratieve, educatieve en/of residentiële doeleinden. Het gaat dus om een gemengd stedelijk project dat productieve activiteiten integreert in combinatie met andere stedelijke activiteiten, waaronder de bouw van een zwembad op het dak.

De MSI, de gemeente Anderlecht en de VGC zijn partners op  de site.

In financieel opzicht bedragen de totale kosten van het EFRO-project Manufakture 11,59 miljoen €, waarvan de EFRO-bijdrage 9,78 miljoen € bedraagt, waarvan 50% door Europa en 50% door het Gewest wordt gedekt.

Deze steun van Europa en Brussels Gewest in het kader van het EFRO is een “Meer voor Brussel”!

Share This