Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

DE LANCERING VAN HET PROGRAMMA 2021-2027

Next Generation EU

Op 23 november hebben de Minister-President en Brussels International de Brusselaars uitgenodigd voor de lancering van het toekomstige EFRO-programma 2021-2027. 

De locatie: De Faculty, een historische plek die dankzij het EFRO maar ook de gemeente Anderlecht is gerenoveerd.  Ongeveer 180 deelnemers waren aanwezig. De sessie was ook online uitgezonden.
De Minister-President heeft het publiek eraan herinnerde dat de Europese Commissie het programma nog definitief moet valideren.  De doel  en van deze ochtend was voor de directie EFRO de contouren van het programma presenteren in de logica van de nieuwe Europese regelgeving.  Dit evenement biedt de deelnemers  ook de gelegenheid om te netwerken.

Het totale budget van het programma bedraagt bijna 300 miljoen euro, met steun van de Europese Unie ten belope van 121 miljoen euro, waarmee een solide traject wordt uitgestippeld voor de ondersteuning en ontwikkeling van projecten en investeringen van regionaal belang die tussen nu en 2029 in het Brussels Gewest moeten worden uitgevoerd.

Bekijk de lancering van het programma 2021-2027  online opnieuw.

Programma

10.00 u – 10.15 u: Welkomstwoord door minister-president Rudi Vervoort
10.15 u – 10.30 u:
Inleiding door Anne Claes, Directeur-Generaal van Brussels International
10.30 u – 12 u:
Presentatie van het EFRO-programma 2021-2027 door de Directie EFRO

    Het nieuwe EFRO-programma bevat een solide roadmap voor de ondersteuning en ontwikkeling van projecten en investeringen van regionaal belang in het Brussels Gewest tegen 2029.
    Dit is een uitzonderlijke mogelijkheid voor het Gewest om te investeren in innovatie en onderzoek, KMO’s, digitale transitie, energie-efficiëntie, recyclage en hergebruik, collectieve voorzieningen in wijken, groene ruimtes, …
    Een programma dat resoluut gericht is op duurzaamheid, gesteund door de Europese Unie voor 121 miljoen euro, met een totaal budget van ongeveer 300 miljoen euro.

    Share This