Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Opening van de Grote Hall aan de kanaal in Molenbeek:
Europa bevordert de levenskwaliteit in de wijk Heyvaert

De Grote Hal is het vlaggenschipproject in het kader van Duurzaam Wijkcontract “Zinneke”.

Het voorziet in een nieuwe verbinding tussen de kaai en de Heyvaertstraat en in een nieuwe openbare ruimte die in verbinding staat met het kanaal.

Ook in het binnenblok is tevens een Franstalige crèche voor 72 kinderen gebouwd. De projecten hebben als doel de leefkwaliteit van de Heyvaertwijk te verbeteren en zijn door Europa ondersteund met EFRO-middelen.

Het persbericht. 

Share This