Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

HAMSTER: een testfaciliteit voor het bestuderen van het hygrothermisch gedrag en de energieprestaties van grote constructiedelen.

Het HAMSTER-project heeft tot doel een testfaciliteit te ontwerpen, bouwen en valideren om het hygrothermische gedrag en de energieprestaties van grote bouwelementen te bestuderen.

De post bestaat uit twee geklimatiseerde kamers die toelaten om via de koude kamer het buitenklimaat en via de warme kamer het binnenklimaat van gebouwen te reproduceren. Het nagebootste buitenklimaat is vollediger dan dat bij vergelijkbare proefposten. In de koude kamer is het mogelijk om de temperatuur en de relatieve vochtigheid, het drukverschil met de warme kamer, de regenbelasting en de invloed van de zon te regelen. De bestudeerde bouwelementen die tussen de twee testkamers zijn geplaatst, hebben grote afmetingen van maximaal 3mx3m.

De polyvalentie van deze apparatuur maakt het mogelijk om bepaalde prestaties te bestuderen, zoals thermische isolatie, lucht- of vochttransport, of om de gecombineerde prestaties van de geteste elementen en hun duurzaamheid te evalueren. Deze proefpost biedt de industrie onmiddellijke mogelijkheden voor productontwikkeling en optimalisatie. De post wordt, via structurele samenwerkingen die tijdens onderzoeksprojecten worden opgezet, ook ter beschikking gesteld van onderzoeksactoren in het Brussels Gewest.

Deze uitrusting, uniek in termen van functionaliteiten en onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden, is geïnstalleerd in het gebouw van het Competentiecentrum  Duurzaam Bouwen “Greenbizz” in Brussel. De uitgevoerde testen kunnen betrekking hebben op nieuwe producten, bouwelementen, systemen of bouwdetails die met name van toepassing zijn in het kader van de energetische renovatie van het bestaande gebouwenpark.

Gebruikers van de proefpost:

De HAMSTER proefpost wordt door veel verschillende bedrijven en organisaties gebruikt, zowel bij innovatieve industriële ontwikkelingen als bij onderzoeksactiviteiten.

De uitrusting kan gebruikt worden door universiteiten, onderzoekscentra en hogescholen in het kader van onderzoeksprojecten, maar ook door de industrie voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld innovatieve producten of nieuwe uitvoeringstechnieken.

Dit project, dat wordt ondersteund in het kader van de EFRO-programmering 2014-2020, in het kader van de as Innovatie en onderzoek, heeft een financiële steun van 1,5 miljoen euro ontvangen, waarvan 50% afkomstig was van het Gewest en 50% van Europa.  Het project is uitgevoerd door het BBRI in samenwerking met de ULB/VUB, de UCL en ECAM.

https://www.cstc.be/recherche-innovation/showroom-des-projets/hamster/

CSTC-WTCB-BBRI : posts | LinkedIn

Share This