Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Infosessie betreffende de projectoproepen “Collectieve wijkvoorzieningen binnen de duurzame wijkcontracten (DWC)” en “Collectieve supralokale voorzieningen binnen de stadsvernieuwingscontracten (SVC)”.

Vue sur le quartier d'Ixelles

Photo credit : Alex Vasey for Unsplash

Op 21 oktober organiseert de Directie EFRO een infosessie betreffende de projectoproepen “EFRO 21-27- O.S 5.1 -Collectieve wijkvoorzieningen binnen de duurzame wijkcontracten (DWC)” en “Collectieve supralokale voorzieningen binnen de stadsvernieuwingscontracten (SVC)”.

Deze projectoproepen tot het indienen van projecten kadert binnen doelstelling 5.1. van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021 -2022 : “Een Europa dat dichter bij de burger staat door bevordering van de duurzame en geïntegreerde ontwikkeling van alle soorten gebieden en lokale initiatieven door het bevorderen van een geïntegreerde en inclusieve sociale, economische en ecologische ontwikkeling, cultuur, natuurlijk erfgoed, duurzaam toerisme en veiligheid in stedelijke gebieden”.

Deze projectoproepen kaderen in het toekomstige EFRO programma 2021 -2027 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Binnen deze oproepen kunnen projecten ingediend worden voor de financiering van een collectieve uitrusting voorzien binnen de duurzame wijkcontracten (reeksen 10,11,12) of binnen een stadsvernieuwingscontract (SVC 1 tot 7).

Collectieve voorzieningen zijn infrastructuren die nuttig zijn voor de samenleving. Ze voorzien in een collectieve behoefte en bieden een aanbod voor een breed publiek (ze moeten voor iedereen financieel toegankelijk zijn): cultuur, sport, gezondheid, opvoeding, kinderopvang, openbare diensten, mobiliteit, enz. In deze structuren moet de bevordering van het algemeen belang de bovenhand hebben, waarbij het winstoogmerk ondergeschikt moet zijn.

De infosessie wordt hybride georganiseerd,  in de Iris Tower, Sint-Lazaraplein 2 te 1210 Brussel (beperkt aantal plaatsen), als ook via videoconferentie. Als u aan de infosessie wil deelnemen, kunt u zich voor woensdag 19 oktober per e-mail gericht aan efro@gob.brussels inschrijven en daarbij aan te geven of u persoonlijk (onder voorbehoud van bevestiging) of per videoconferentie aanwezig zult zijn.

Share This