Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Geïntegreerd Welzijns- En Gezondheidscentrum in Molembeek en Anderlecht: Veel meer dan toegang tot Gezondheidszorg

Doktersraadpleging, psychologische hulpverlening, sociale diensten en schuldbeheer, maar ook  toneel, inburgeringscursussen of voedingsadvies… 
Een geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum (GWGC) is een plek waar mensen terechtkunnen voor een globale dienstverlening. En dat gaat veel verder dan medische zorg.

Het GWGC Ribaucare Espace Social-Santé in Molenbeek is operationeel sinds 2017 en in dezelfde filosofie opent in het voorjaar van 2023 een nieuw centrum in de Anderlechtse wijk Kuregem.
Beide projecten zijn het resultaat van een samenwerking tussen Solidarimmo en Dokters van de Wereld, met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) , toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

EEN ALTERNATIEF VOOR VERSNIPPERDE DIENSTVERLENING

In wijken waar veel inwoners moeizaam toegang vinden tot zorg, maakt dit soort centra de toegang makkelijker en laagdrempelig. 
De filosofie vertrekt vanuit de noden van de buurtbewoners zelf en brengt die samen op één plek.  Hierdoor wordt ook de sociale cohesie in de wijk versterkt.

De missie van Ribaucare Espace Social-Santé : “ervoor zorgen dat iedereen zijn weg vindt naar zorg en sociale ondersteuning,  los van hun leefsituatie, zonder stigmatisering en met een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.”

Het nieuwe centrum van Kuregem, dat in het voorjaar van 2023 zijn deuren zal openen, zal tussen 5.000 en 6.000 personen per jaar  ontvangen. De ambitie? Een centrum voor en door de wijk: “Wij hopen dat dit nieuwe centrum een dynamische ontmoetingsplek wordt waar alle inwoners van Kuregem en de nieuwe wijk Biestebroeck samenkomen en en samen werken aan een zorgzame en veerkrachtige leefomgeving.”

 

Website : Dokters van de Wereld

Share This