Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Cycloparking, en project ten dienste van de Brusselaars

Cycloparking zorgt voor de informatietoevoer en het beheer van een uniek webplatform.
Regelmatige fietsers die geen oplossingen vinden om hun fiets veilig onder te brengen, vinden hierop parkeerplaatsen met toegangscontrole in hun buurt of op hun reisweg.

cycloparking.brussels maakt het dagelijks bestaan van fietsers aangenamer : een eenvoudig gebruik, één enkel contactpunt voor informatie, om zich aan te sluiten, om de installatie van een parking te suggereren of een technisch probleem te melden. De toewijzing van de plaatsen en de abonnementsprocedures zijn eenvormig en transparant. Via de interactieve kaart van het platform analyseert het team nauwkeurig de vraag, brengt het de ligging van nieuwe boxen in kaart en zoekt het naar alternatieven (bedrijfsparkings, garages, braakliggende terreinen en leegstaande ruimten).

Een project in groei
17 gemeenten van het Gewest hebben zich sinds 2016 bij cycloparking.brussels aangesloten. Maar ook andere gemeenten hebben hun belangstelling laten blijken, zodat de ambitie uiteraard is om alle 19 gemeenten bij het project te betrekken!

Vanaf 2018 sluiten ook privéparkings en grote openbare parkings bij Cycloparking aan. Zo neemt het aantal beschikbare plaatsen verder toe en kunnen steeds nieuwe fietsers gebruik maken van een beveiligde parking voor hun fiets.

Een vernieuwend project
In 2018 onderzoekt Cycloparking de mogelijkheid om een op afstand gestuurde toegang tot de parkings/fietsboxen te ontwikkelen. Deze technologie moet zorgen voor een soepele en reactieve organisatie van de toegangscontrole en de abonnementen in een uitgestrekt gebied.

Een project met steun
Cycloparking bestaat dank zij de cofinanciering van de Europese Unie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) over de periode 2014-2020.

    In het kader van de campagne # EU IN MIJN REGIO, geniet, tot en met 29 juli, van een gratis abonnement voor de beveiligde fietsenstallingen bij de metrostations Beurs en De Brouckère, dankzij de steun van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)!

    Gebruik gewoon de Promocode #EUinmyRegion op de website van cycloparking.brussels om voor Ă©Ă©n jaar gratis te parkeren.

    Share This