Programmeren van projecten FEDER 2014 – 2020

Masui4Ever

Het project Masui4Ever wil een permanente ankerplaats in de stad bieden aan de vzw Zinneke voor al haar socio-artistieke, educatieve, kunst- en productieactiviteiten.

Het is de bedoeling een culturele voorziening te bouwen in een wijk waar nog geen dergelijke voorziening voorhanden is en waar geen socio-artistieke dynamiek bestaat: renovatie, herinrichting en uitrusting van een gebouw van 2088 m²

Addresse : Place Masui Bruxelles 1030 Belgique

Catégorie de projets : Axe 4

Liens utiles : website ROTOR

Programme : 2014 – 2020

Budget total : 4.24 Mio €

Budget EU + RBC : 4.20 Mio €

Place Masui Bruxelles 1030 Belgique

Share This