Programmeren van projecten FEDER 2014 – 2020

METROLAB BRUSSELS

Het project Metrolab (MLB) streeft naar de oprichting van een interuniversitair laboratorium  waarin Interdisciplinair toegepast en kritische stedelijk onderzoek wordt gevoerd. Dit gebeurtdoor middel van de oprichting van een consortium van vier onderzoekscentra (architectuur, stedenbouw, sociologie, aardrijkskunde). Dit laboratorium is specifiek bedoeld om de groei te steunen binnen de vijf sectoren die prioritair zijn in het Operationeel Programma voor de periode 2014-2020en wil haar kennis en cruciale vaardigheden voor dit programma EFRO 2014-2020 daarom aanbieden.

Doormiddel van  voortdurende wetenschappelijke activiteiten van het netwerk en de projecten die worden gesteund door het EFRO 2014-2020 Brussel wil  Metrolab twee hoofddoelstellingen bereiken: i) de uitwisseling van kennis bevorderen en de capaciteit van de  universiteiten testen om bij te dragen aan het openbare beleid, zowel op het reflecterende vlak als op praktisch vlakii) Analyseren van stedelijke kwesties in Brussel om de dialoog tussen onderzoek en stedelijk beleid te bevorderen.
Om goed de missie van wetenschappelijk begeleidingen bevordering van het onderzoek uit te voeren, steunt Metrolab op twee met elkaar verweven en onderling afhankelijke acties en op een nauwe interactie met de projectdragers gefinancierd door het EFRO 2014-2020:

METROLAB, doctoraal en postdoctoraal onderzoek. Elk onderzoek dat in het kader van het project wordt uitgevoerd, heeft tot doel een netwerk van EFRO-projecthouders te ontwikkelen. De vorderingen van onderzoek, individueel en collectief worden altijd gepubliceerd, met verschillende deadlines, op de website.

Activiteiten en Metrolab evenementen: seminaries, conferenties, workshops (doorlopende activiteiten) en masterclasses en symposia (tweejaarlijkse activiteiten) waarbij een wetenschappelijk team wordt bijeengebracht met lokale belanghebbenden en deskundigen over stedelijke vraagstukken.

De acties maken deel uit van het Urban Sustainable Development-programma van de Europese Unie (dwz stedelijke integratie, productie en ecologie).

 

 

METROLAB BRUSSELS

Quai du commerce 48 BRUXELLES 1000 Belgique

Share This