Programmeren van projecten FEDER 2014 – 2020

BRUGEO

Met de bewustwording omtrent de klimaatverandering en de aangekondigde schaarste van fossiele brandstoffen is de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in volle opgang.

Ondiepe geothermie maakt deel uit van deze opkomende technieken. Het voordeel is dat ze in termen van uitstoot een propere techniek is, alsook een nagenoeg onuitputtelijke bron van thermische energie is. Nochtans wordt de installatie van nieuwe geothermische systemen voor het ogenblik afgeremd in het Brussels Gewest, onder andere door het gebrek aan nauwkeurige kennis over de Brusselse ondergrond, hetgeen de juiste dimensionering van deze systemen en/of de analyse van de rentabiliteit van investeringen in projecten van grote omvang in de weg staat. 

BRUGEO heeft als doel het geothermische potentieel van het Brussels Gewest te promoten, in het bijzonder de toepassing van ondiepe geothermie gekoppeld aan een warmtepomp.

Het geothermische potentieel in kaart brengen zal het gebruik van deze duurzame en hernieuwbare energiebron in de hand werken. Dit project brengt de voornaamste spelers op het vlak van geothermie in het Brussels Gewest samen, namelijk de ULB (dienst BATir), de VUB (departement Hydrology and Hydraulic Engineering), de Belgische Geologische Dienst, Leefmilieu Brussel en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB-CSTC).

 

Programme : 2014 – 2020

Budget total : 1.08 Mio €

Budget EU + RBC : 0.97 Mio €

BRUGEO

ULB (BA Tir) Avenue F. ROOSEVELT 50 CPI 194/02 BRUSSEL 1050 België

Share This