Programmeren van projecten FEDER 2014 – 2020

Wijkkribbe “îlot Marchandises”

Het project Crèche Marchandises beoogt de bouw van een kinderdagverblijf, inclusief de afwerking en inrichting (voor een vastgesteld forfaitair bedrag), in een nieuw op te trekken gebouw te 1070 Anderlecht.

Het project streeft naar een verbetering van het levenskader wat op lange termijn de socio-economische dualisering moet verminderen.

De oprichting van het kinderdagverblijf moet +/- 18 jobs creëren en de toegang van de bevolking tot tewerkstelling of opleiding vereenvoudigen. Bovendien vormt de opvang in een kinderdagverblijf een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling en de socialisatie van kinderen.

 

Addresse : Place des Goujons Bruxelles 1070 Belgique

Catégorie de projets : Axe 4

Website : Site CITYDEV

Programme : 2014 – 2020

Budget total : 1.93 Mio €

Budget EU + RBC : 1.72 Mio €

Share This