Programmeren van projecten FEDER 2007 – 2013

Wijkkribbe “Station”

Het project heeft  43 opvangplaatsen  gecreëerd. Deze wijkkribbe is een nieuwe, eigentijdse constructie met passieve energie.  

Deze nieuwe constructie verbetert de aantrekkelijkheid van de buurt.  Het kinderdagverblijf is voor de inwoners van het gebied en moet de toegang tot de arbeidsmarkt of de opleiding voor ouders vergemakkelijken. De doelgroep is meer specifiek vrouwen en werklozen met jonge kinderen die willen integreren of opnieuw de arbeidsmarkt willen betreden.

Het project bevordert, naast het creëren van kinderopvang, sociaal-professionele integratie, met name in samenwerking met andere non-profitorganisaties. De gemeente wil een geïntegreerde monitoring- en supervisiedienst aanbieden.

 

 

Addresse : 193 chaussée de Louvain Bruxelles 1210 Belgique

Catégorie de projets : Axe 2

Liens utiles :

Programme : 2007 – 2013

Budget total : 2.25 Mio €

Budget EU + RBC : 1.21 Mio €

Crèche de quartier "Station"

193 chaussée de Louvain Bruxelles 1210 Belgique

Share This