Programmeren van projecten FEDER 2007 – 2013

Wijkkribbe “Rives Ouest”

Het project had tot doel de capaciteit van de vroege kinderjaren in de gemeente te vergroten door 2 crèches te creëren, een Franstalige en een Nederlandstalige. Het resultaat had een echte impact:

Oprichting van 84 opvangplaatsen in een achterstandswijk  die onder het wijkcontract “Rives Ouest” valt.  Deze twee kinderdagverblijven voeren een  sociale beleid en zorgen voor de opvang van kinderen wier ouders  naar werk zoeken  of opleiding  volgen.

Voor de Franse wijkkribbe (48 plaatsen), “Les Couleurs d’Olina”, gaat het om de aanleg van een collectieve opvanginfrastructuur van 750 m2 en de ontwikkeling van een buitenruimte van 220 m2. Het project maakt deel uit van een groter project met 8 wooneenheden.

Voor de Nederlandstalige wijkkribbe (36 plaatsen), genaamd “het Molentje”, is het de renovatie van een gebouw van 500 m2 met een buitenruimte van 175 m2.  Het project maakt deel uit van een groter project met 7 wooneenheden.

Wat  betreft de jobcreatie, schat de gemeente de creatie van 39 voltijdse equivalenten voor de twee crèches.

 

 

Addresse : 101 Chaussée de Gand Bruxelles 1080 Belgique

Catégorie de projets : Axe 2

Liens utiles :

Programme : 2007 – 2013

Budget total : 3.27 Mio €

Budget EU + RBC : 1.69 Mio €

Milieux d'accueil de la petite enfance "Rives Ouest"

101 Chaussée de Gand Bruxelles 1080 Belgique

Share This