Programmeren van projecten FEDER 2007 – 2013

Wijkkribbe “Lily”

Acquisitie en transformatie van een niet meer gebruikt gebouw tot een energiezuinig kinderdagverblijf.  

Ingehuldigd in juni 2012, de nieuwe crèche heeft 24 extra plaatsen in de gemeente gecreëerd.  De crèche bevindt zich in een zone met een groot aantal eenoudergezinnen.  Het crèche heeft 5 nieuwe directe banen gecreëerd, gesubsidieerd door de OCMW.

In termen van gelijke kansen maakt het project deel uit van een logica van economie en sociale innovatie. 

Vier OCMW-agenten vergemakkelijken de toegang tot opleiding en integratie op de arbeidsmarkt. Een derde van de kinderen komen uit een gezin dat van de OCMW-toewijzingen geniet.

Addresse : Rue de Danemark 15 Bruxelles 1060 Belgique

Catégorie de projets : Axe 2

Liens utiles :

Programme : 2007 – 2013

Budget total : 0.89 Mio €

Budget EU + RBC : 0.61 Mio €

Crèche de quartier "Lily"

Rue de Danemark 15 Bruxelles 1060 Belgique

Share This