ALIFE (Lifetech)

Period

Lifetech.brussels, de gezondheidscluster van BHG, is momenteel gebaseerd op een model dat bedrijven, universiteiten en de publieke sector met elkaar verbindt. De cluster wil opschuiven naar een model dat ook de sociale dimensie omvat via de actoren in het veld (zorgverleners en patiënten), rond een platform dat de link legt tussen technologische innovatie en persoonlijke service. Dit platform zal zich ontwikkelen rond concrete projecten, waarvan de eerste zal zijn: de implementatie van een programma om start-ups actief in e-health te versnellen (accelerator e-Health) en de implementatie van een programma om startups actief in medische apparaten (MedTech-accelerator) te versnellen;

Deze twee componenten zullen worden verankerd in het bestaande netwerk van het cluster, dat dit project zal coördineren, netwerken en operationeel zal beheren om een "inclusieve" gezondheidssector in RBC te creëren.

 

Address

chaussée de Charleroi 110 Brussel 1060 België

Total budget

3.36mio

Budget EU + RBC:

3.25mio

Project category

As 2