Zeker lezen! De tussentijdse evaluatie

De Directie EFRO  moet er tijdens de programmeringsperiode voor zorgen dat de relevantie, de doeltreffendheid (verwezenlijking van de doelstellingen), de efficiëntie (doeltreffendheid in het licht van de middelen) en de impact van de programmering op de Regio worden beoordeeld. In een evaluatieplan waren drie evaluaties gepland, waaronder twee thematische evaluaties en één transversale evaluatie. De hier uitgevoerde evaluatie is de transversale evaluatie. Deze komt tussen in een context van voortdurende verbetering van de processen en procedures voor de ontwikkeling, mobilisatie en communicatie van programmatische documenten met betrekking tot het EFRO in de Regio.