PROGRAMMA'S

Introductie

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is de financiële hefboom van de Europese Unie voor haar cohesie- en regionale ontwikkelingsbeleid. De bedoeling van het EFRO is met andere woorden het verminderen van de economische, sociale en territoriale verschillen binnen de 28 lidstaten van de Europese Unie door het meefinancieren van projecten die een intelligente, duurzame en inclusieve groei beogen, zoals bepaald in de "strategie Europa 2020".  Het EFRO-reglement bepaalt "programmeringsperiodes" van zeven jaar om de projecten in de verschillende Europese regio's te realiseren, plus twee of drie jaar om de projecten indien nodig af te werken.

 

Directie EFRO bij de Gewestelijke overheidsdienst Brussel (GOB)

De Directie EFRO, die onder het toezicht valt van de Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vervult een rol van facilitator en interface tussen de Europese instellingen en de gewestelijke en lokale actoren. Ze doet een beroep op de expertise van de andere diensten van de gewestelijke administratie, gewestelijke partners, begunstigden van de fondsen, ambtsgenoten bij de andere Belgische gewesten en Europese regio's.