PROGRAMMATIE 2021-2027

Het EFRO-directoraat neemt deel aan de talrijke vergaderingen van deskundigen en uitwisselingen in verband met het kader van het cohesiebeleid na 2020 en is reeds betrokken bij de bezinning op en de voorbereiding van de programmering op basis van de reeds bekende informatie. 

De investeringen van de EU in de periode 2021-2027 hebben vijf hoofddoelstellingen: een slimmer Europa (innovatie, digitalisering), een groener en koolstofvrijer Europa, een meer verbonden Europa (strategische vervoers- en digitale communicatienetwerken), een socialer Europa (versterking van de Europese basis voor sociale rechten) en een Europa dat dichter bij de burgers staat (lokale ontwikkelingsstrategieën en duurzame stadsontwikkeling in de hele Europese Unie).